نام ونام خانوادگی : امامعلی عاشری
عضو هیات علمی  رسمی قطعی پایه 26 - ریاست دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی
تحصیلات

 

سال فارغ التحصیلی

مقطع

رشته تحصیلی

معدل

دانشگاه

1382

دکتری

جغرافیای برنامه ریزی روستایی

96/16 (با احتساب نمره پایان نامه )

دانشگاه فردوسی مشهد

1372

کارشناسی ارشد

جغرافیای انسانی (شهری و روستائی)

60/15

دانشگاه شهید بهشتی

1369

کارشناسی

دبیری جغرافیا

12/15

دانشگاه یزد

 

فعالیتهای آموزشی

 

سال

نام دانشگاه

دروس تدریس شده

1392-1371

مرکز آموزش مدیریت دولتی آذربایجان غربی و خراسان (آموزش و پ‍‍ژ‍وهش استانداری)

روش تحقیق و دروس تخصصی دوره مدیریت شهری- برنامه ریزی شهری برنامه ریزی ناحیه ای و .....

1388-1371

مرکز آموزش عالی شهید باکری

روش تحقیق و دروس تخصصی برنامه ریزی روستائی

1372تاکنون

پیام نور

دروس تخصصی جغرافیا در گرایشهای جغرافیا و برنامه ریزی روستائی و برنامه ریزی شهری

1388-1385

دانشگاه اورمیه

دروس تخصصی جغرافیا

1386-1372

دانشگاه امام حسین (ع)

دروس تخصصی جغرافیا

1382- 1390

دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه و واحد سماء

روستا 1 رشته معماری و روش تحقیق کارشناسی ارشد معماری

 

 

 

 

 

مقالات علمی پژوهشی

ردیف

مشخصات مقاله

زمان

1

«بررسی قابلیت بهسازی روستاهای بالای یکصد خانوار استان آذربایجان غربی» با همکاری آقای معارفی فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 3 ، پاییز 1374

1374

2

«بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی سازمان جهاد سازندگی استان آذربایجان غربی بر تثبیت جمعیت روستایی در مقطع زمانی 75- 1355 ( مورد روستاهای بالای یکصد خانوارشهرستان ارومیه)» فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 71 ، 1383

1383

3

«مهاجرتهای روستایی شهرستان ارومیه و تاثیرات آن بر رشد و توسعه فیزیکی شهر ارومیه»، سمینار ملی - تخصصی جغرافیا ، سازمان مرکزی پیام نور ، مهرماه 1386

1386

4

«تأثیر فن آوری انرژی هسته ای بر جغرافیای سیاسی ایران»، همایش نقش علوم محیطی در توسعه فناوری هسته ای کشور، ارومیه

1387

5

«دانش هسته ای دریچه ای بر محیط زیست سالم»، همایش ملی نقش علوم محیطی در توسعه فناوری هسته ای کشور، ارومیه

1387

6

«تأثیر دوره آبداران روستایی در ارتقاء کیفیت استفاده از تأسیسات آبرسانی در جامعه روستایی استان آذربایجان غربی» - همایش ملی علوم جغرافیایی دانشگاه پیام نور، مشهد- 1388

1388

7

«توسعه روستایی از منظر اقتصادی» چاپ شده در مجموعه مقالات همایش ملی علوم جغرافیایی دانشگاه پیام نور ارومیه

1388

8

«سیر مدیریت روستایی از آغاز تاریخ ایران تا پایان سلسله پهلوی»- چاپ شده در مجموعه مقالات همایش ملی علوم جغرافیایی دانشگاه پیام نور ارومیه

1388

9

«صنعتی کردن روستاها با تاکید بر ایران»- چاپ شده در مجموعه مقالات همایش ملی علوم جغرافیایی دانشگاه پیام نور ارومیه

1388

10

«نظریه های توسعه روستایی از منظر فرهنگی»- چاپ شده در مجموعه مقالات همایش ملی علوم جغرافیایی دانشگاه پیام نور ارومیه

1388

11

«تحلیل نابرابری فضایی سکونتگاههای روستایی شهرستان اهر» مجله علمی پژوهشی فضای جغرافیایی دانشگاه آزاد اسلامی اهر- چاپ شده سال دهم شماره 32 زمستان 89

1389

12

«بررسی اثرات خشکسالیهای اخیر و پیامدهای آن بر کشاورزی استان لرستان » - همایش ملی جغرافیا و رویکرد علمی به توسعه پایدار دانشگاه پیام نور، پیرانشهر- 1389

1389

13

«نقش اعتبارات خرد در اشتغال زنان روستایی » چاپ شده در مجموعه مقالات همایش ملی جغرافیا و رویکرد علمی به توسعه پایدار- دانشگاه پیام نور پیرانشهر

1389

14

«تعیین اولویت های سرمایه گذاری در مناطق اکوتوریستی شهرستان ارومیه»، مجله علمی تخصصی پیام نور،

1389

15

«محاسبه بهره وری عوامل تولید در مرغداریهای گوشتی استان آذربایجان غربی» فصلنامه پژوهش و سازندگی، وزارت جهاد و کشاورزی، شماره بهار سال1389

1389

16

Dissection of drought stress as a grain production constraint of maize in Iran- چاپ شده در ژورنال Asian Journal of crop Science 2

2010

17

بررسی نقش صنایع روستایی در توسعه اقتصادی واجتماعی مناطق روستایی نقده ( همایش دانشگاه آزاد سنندج )

1390

18

توسعه زیرساختها و تسهیلات رفاهی پایه ی دستیابی به توسعه پایدار گردشگری در نواحی روستایی ( همایش دانشگاه آزاد نجف آباد )

1390

19

تحلیلی بر اثر اقتصاد گردشگری زنجان ( همایش دانشگاه آزاد نجف آباد )

1390

20

جغرافیای تاریخی سلطانیه ( همایش دانشگاه پیام نور زنجان )

1390

21

برنامه ریزی توریسم و توسعه گردشگری روستایی بخش احمد آباد مشهد ( همایش دانشگاه پیام نورکردستان )

1390

22

راهکارهای توسعه گردشگری روستایی ( همایش دانشگاه آزاد نجف آباد )

1390

23

رتبه بندی روستاهای بخش انزل .....( همایش دانشگاه فردوسی مشهد )

1390

24

مهاجرتهای روستایی شهری و عوامل تاثیر گذار بر آن ( همایش دانشگاه پیام نورکردستان )

1390

25

نقش جاذبه های اکوتوریستی در توسعه گردشگری رود ارس ( همایش دانشگاه پیام نورکردستان )

1390

26

نقش بازارهای هفتگی محمدیار در توسعه روستایی ( همایش دانشگاه پیام نورکردستان )

1390

27

نقش توریسم و گردشگری در توسعه پایدار روستایی و امنیت جهانی ( همایش ملی دانشگاه ارومیه )

1390

28

چالش ها و فرصتهای اکوتوریسم در ارومیه ( همایش ملی دانشگاه ارومیه )

1390

29

بررسی ابعاد اقتصادی دریاچه ارومیه و تاثیر خشک شدن احتمالی ........ ( همایش ملی دانشگاه ارومیه )

1390

30

نقش توریسم و گردشگری در توسعه پایدار بر اساس ........ ( همایش ملی دانشگاه ارومیه )

1390

31

شناسایی الگوهای سینوپتیکی یخبندان وبارش سنگین برف و کولاک موثر بر تصادفات جاده ای و سوانح ریلی و هوایی ( منطقه مورد مطالعه شمالغرب ایران )- کنفرانس ملی تصادفات جاده ای ،سوانح ریلی و هوایی

1390

32

اکوتوریسم و جاذبه های گردشگری تاریخی استان آ.غ ( همایش دانشگاه آزاد سنندج )

1391

33

بررسی میزان و نوع تاثیر شهرکهای صنعتی بر روستاهای همجوار از لحاظ اقتصادی و اجتماعی( همایش دانشگاه آزاد سنندج )

1391

34

نقش اکوتوریسم در جذب گردشگران و فرصتهای شغلی جهت توسعه روستای .... ( همایش دانشگاه آزاد سنندج )

1391

35

ارزیابی نقش و عملکرد غار قری قلعه در جذب توریسم و افزایش درآمد و توسعه روانسر ( همایش دانشگاه آزاد سنندج )

1391

36

نقش بازارچه های مرزی در توسعه اقتصادی و اجتماعی پلدشت (همایش دانشگاه آزاد سنندج )

1391

37

نقش چند کشتی بر اقتصاد کشاورزان خرده پا ( فصلنامه نظام مهندسی )

1391

38

فرصتها و تهدیدهای توسعه اکوتوریسم نقده ( همایش دانشگاه آزاد سنندج )

1391

39

ارزیابی برنامه توسعه قبل از انقلاب اسلامی ( همایش دانشگاه آزاد سنندج )

1391

40

بررسی نقش صنایع روستایی در توسعه اقتصادی مناطق روستایی ( همایش دانشگاه آزاد سنندج )

1391

41

بررسی نقش بازارچه های مرزی بر معیشت ساکنان مرزنشین نمونه بازارچه مرزی باشماق ( همایش دانشگاه آزاد سنندج )

1391

42

ارزیابی اقتصادی اجتماعی و امنیتی احداث بازارچه های مرزی .... ( همایش دانشگاه گلستان )

1391

43

محیط زیست و امنیت جهانی(همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست )

1391

44

رابطه تغییرات زیستگاه با تنوع گیاهی ( همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست )

1391

45

اهمیت جنگلها و مراتع در توسعه پایدار( همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست )

1391

46

تالاب هاو تنوع زیستی ..... ( همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست )

1391

47

بررسی میزان و نوع تاثیر شهرکهای صنعتی کوچک و ....( همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست )

1391

48

بررسی نقش توسعه گردشگری بر حفظ تنوع زیستی و ... ( همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست )

1391

49

بررسی ارتباط رفتار زیست محیطی با .....( همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست )

1391

50

بررسی اکوتوریسم بخش مرکزی شهرستان پیرانشهر (اولین همایش تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی دانشگاه پیام نور کهکولیه و بویر احمد )

1391

51

آمایش سرزمین و برنامه ریزی منطقه ای با تاکید بر توریسم در ایلام(اولین همایش تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی دانشگاه پیام نور کهکولیه و بویر احمد )

1391

52

اثرات خشکسالی های اخیر و پیامدهای آن بر اکوسیستم دریاچه ارومیه همایش بین المللی دریاچه ارومیه چالش ها و راهکارها

1391

53

بررسی های بهره برداری بهینه از سیستم های منابع آب همایش بین المللی دریاچه ارومیه چالش ها و راهکارها

1391

54

نقش کودهای آلی و زیستی در توسعه پایدار کشاورزی -اولینهمایشملیتوسعهپایدارکشاورزیومحیطزیستسالم -   همدان

1391

55

بررسی استفاده از دانش بومی در بیابان زدایی با تاکید بر محیط زیست و توسعه پایدار کشاورزی -  اولینهمایشملیتوسعهپایدارکشاورزیومحیطزیستسالم -   همدان

1391

56

ضایعات در محصولات کشاورزی و راهکارهای مقابله با آن همراه با افزایش بهره وری در راستای توسعه پایدار کشاورزی -  اولینهمایشملیتوسعهپایدارکشاورزیومحیطزیستسالم -   همدان

1391

57

بررسیتاثیرعلمجغرافیادرتوسعهوپیشرفتگردشگریدرروستاها-  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )

1391

58

نقشگردشگروگردشگریدرتوسعهوپیشرفتروستاها -  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی(دانشگاه پیام نور پیرانشهر )

1391

59

شناساییروستاهایمستعدکرانهغربیدریاچهارومیهدرراستایتوسعهروستایی-  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی(دانشگاه پیام نور پیرانشهر )

1391

60

تعیین سلسله مراتب سکونتگاههای شهرستان پیرانشهر با استفاده از روش UFRD-  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی(دانشگاه پیام نور پیرانشهر )

1391

61

بررسیوتحلیلنقشسرمایهاجتماعیدرتوسعهروستایی - مطالعهموردیروستاهایدهستاننازلوچایشهرستانارومیه-  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )

1391

62

بررسی مسائل و محدودیت های مصرف آب کشاورزی ( در سطح مزرعه ) - مطالعهموردی:روستایشنگلآباد،شهرستانشبستر -  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )

1391

63

بررسینقشبازارجههایمرزیدرتوسعهاقتصادیروستاهایمرزی نمونه  موردیبازارچهقاسمهرشکیلهشهرستانسردشت -  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )

1391

64

بررسیوارزیابیعملکرددهیاردرروندمدیریتروستاییباتاکیدبرشاخصهایاقتصادی-اجتماعیومحیطی-کالبدی - روستاهایدهستاننازلوچایشهرستانارومیه -  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )

1391

65

بررسیعملکرددهیاریهادرفرایندتوسعهپایدارروستاها - نمونهموردی : دهستانروضهچایشهرستانارومیه -  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )

1391

66

نقشصنایعتبدیلیوتکمیلیکشاورزیدرتوسعهاقتصادیشهرستاننقده محصولات باغی -  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )

1391

67

نقشگردشگریدرتوسعهروستایی - مطالعهموردیروستایبند -  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )

1391

68

نقشگردشگریدرتوسعهروستایی - مطالعهموردیروستاهایبخشانزل -  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )

1391

69

فراتحلیلمطالعاتانجامشدهدرحوزهتوسعهپایدارروستاییبارویکردزیستمحیطی -  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )

1391

70

بررسیوارزیابیعملکرددهیاراندرروندتوسعهپایدارروستاییباتاکیدبرشاخصهایاقتصادی-اجتماعیوکالبدی - نمونهموردیروستاهایدهستانباشقلعهشهرستانارومیه -  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )

1391

71

فراتحلیلمطالعاتانجامشدهدرحوزهتوسعهپایدارروستاییبارویکردگردشگری -  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )

1391

72

توسعهروستاییوتاثیرآنبرمحیطزیستدریاچهارومیه -  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )

1391

73

مهاجرتهایروستایی / چالشهاوراهکارها -  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )

1391

74

الزاماتوضرورتهایبرنامهریزیکاربریزمین درنواحیروستاییبخشکشاورزیانزل - روستایقرهباغ -  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )

1391

75

بررسیتأثیرتقطیعوخردبودناراضیزراعیدرعدمتوسعهروستاها - نمونهموردیروستاهایشهرستانورزقان -  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )

1391

76

بررسیتأثیرحوادثغیرمترقبهدرروندمنفیتوسعهروستاییمورد: زلزلهمرداد 1391 شهرستانورزقان -  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )

1391

77

راههایگسترشوفعالسازیخدماتگردشگریدراستان -  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )

1391

78

بررسینقشارتفاعوفاصلهدرپراکندگیجغرافیاییصنایعدرروستاهایشهرستانارومیهباتاکیدبرآمارسازمانجهادکشاورزیاستانآذربایجانغربی -  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )

1391

79

نقشباغداریوتوسعهپایداردرکشاورزی -  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )

1391

80

بررسیاثراتگردشگریبرتوسعهپایدارروستاییدربعداجتماعیواقتصادی - نمونهموردیروستاهایشهرستاننقده (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )

1391

81

تأثیرروشهاینویندرکشاورزیارگانیکونقشآندرتولیدملی -  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )

1391

82

نقشبازارهایموقتدرتوسعهاقتصادی-اجتماعینواحیروستائی - مطالعهموردیشمالاستانآ-غربی -  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )

1391

83

بررسیبهبودکیفیتزندگیازطریقتوسعهاشتغالغیرکشاورزیدرمناطقروستایی - مطالعهموردی : بخشمرکزیشهرستانشاهیندژ -  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )

1391

84

اثرشهرکهایصنعتیبرتوسعهروستاییمطالعهموردی: شهرکصنعتیربطدرشهرستانسردشت -  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )

1391

85

بررسیبازارهفتگی دوشنبهبازارربطوتاثیراتاقتصادی-اجتماعیآنبرتوسعهنواحیروستاییپیرامون-  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی(دانشگاه پیام نور پیرانشهر )

1391

86

محیطزیستوتوسعهپایدارروستایی - مطالعهموردی : تالابهایبینالمللیشهرستاننقده -  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )

1391

87

توسعهپایدارونقشزناندراقتصادروستایی - مطالعهموردی:روستایحسنلوازتوابعشهرستاننقده -  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )

1391

88

بررسیچالشهایمدیریتروستاییدهیاران - مطالعهموردی :دهیارانروستاهایشهرستانپیرانشهر -  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )

1391

89

توسعهروستاییدررابطهباتوسعهکشاورزی - مطالعهموردیروستایحسنلو- شهرستاننقده -  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )

1391

90

نقشمدیریتنوینروستاییدرتوسعهروستاوکشاورزی - مطالعهموردیدهستانترکمانارومیه -  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )

1391

91

اثراتاجرایطرحهادیروستاییدرتوسعهاقتصادیواجتماعیوکالبدیروستا مطالعهموردی: شهرستانشبستر،روستایعلیبیگلو (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )

1391

92

مدیریتریسک،بیمهوبازاریابیمحصولاتکشاورزیونقشآندرتوسعهکشاورزی-  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی

1391

93

بررسیپیامدهایهدفمندییارانههادراقتصادروستاوکشاورزی - مطالعهموردی: بخشمحمدیار-  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی  (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )

1391

94

بررسیپتانسیلهایاکوتوریسمسدهایمخذنیآباستانآ.غجهتتوسعهپایدارروستایی - مطالعهموردی : سدحسنلوازشهرستاننقده -  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )

1391

95

تحلیلیبرعواملمؤثردرمهاجرتنیرویانسانیازروستابهشهر - موردپژوهشی: روستایحسنلوازتوابعشهرستاننقدهدرآذربایجانغربی-  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی(دانشگاه پیام نور پیرانشهر )

1391

96

بررسی استفاده از دانش بومی در بیابان زدایی با تاکید بر محیط زیست و توسعه پایدار کشاورزی - اولین همایش توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست ( همدان )

1391

97

ضایعات در محصولات کشاورزی و راهکارهای مقابله با آن همراه با افزایش بهره وری در راستای توسعه پایدار کشاورزی - اولین همایش توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست ( همدان )

1391

98

بررسی ظرفیت های گردشگری شهرستان خوی اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین (همدان )

1391

99

بررسی گردشگری روستایی و ظرفیت های آن برای توسعه روستایی شهرستان خوی اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین (همدان )

1391

100

بررسی نقش گردشگری روستایی در توسعه پایدار روستایی – اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین (همدان )

1391

101

توریسم کشاورزی و توسعه پایدار اقتصاد روستایی اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین (همدان )

1391

102

بررسی نقش ICT در اقتصاد روستایی کشاورزی اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین (همدان )

1391

103

توریسم روستایی اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین (همدان )

1391

104

بررسی تاثیر هدفمند سازی یارانه ها در کاهش میزان گردشگری مناطق روستایی مورد شهرستان ورزقان اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین (همدان )

1391

105

راههای گسترش و فعال سازی خدمات گردشگری در استان آذربایجان غربی اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین (همدان )

1391

106

بررسی میزان بهره مندی روستاییان از فن آوری ارتباطات و اطلاعات در توسعه کشاورزی مورد شهرستان سردشت اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست

1391

107

مهاجرت های روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی -  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی  (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )

1391

108

نقش باغداری و توسعه پایدار در کشاورزی -  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی  (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )

1391

109

فعال سازی و گسترش صنایع در روستا و تاثیر آنها بر توسعه روستایی ( مطالعه موردی روستاهای شهرستان اورمیه ) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

1391

114

اکوتوریسم پایدار مطالعه موردی استان آذربایجان غربی - اولین همایش گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین

1391

110

رابطه توپوگرافی با بارش (مطالعه موردی شهرستان اورمیه ) -همایش نقش جغرافیا در برنامه ریزی محیطی هزاره سوم پیام نور مرکز سقز

1392

111

نقش شوراها در توسعه روستایی ( مطالعه موردی روستاهای دهستان انزل جنوبی )- همایش نقش جغرافیا در برنامه ریزی محیطی هزاره سوم پیام نور مرکز سقز

1392

112

شناخت ظرفیت های طبیعی شهرستان مشکین شهر و قابلیت های آن در صنعت گردشگری - همایش نقش جغرافیا در برنامه ریزی محیطی هزاره سوم پیام نور مرکز سقز

1392

113

ارزیابی توانهای محیطی در عمران روستایی ( مطالعه موردی حوضه رود بکشلو چای اورمیه ) - همایش نقش جغرافیا در برنامه ریزی محیطی هزاره سوم پیام نور مرکز سقز

1392

114

بررسی و ارزیابی عملکرد دهیاران در روند توسعه روستایی با تاکید بر شاخص های اقتصادی - اجتماعی و کالبدی ( نمونه موردی روستاهای دهستان باش قلعه شهرستان اورمیه ) -  نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی  (دانشگاه پیام نور پیرانشهر )

1391

115

بررسی ظرفیت های گردشگری شهرستان خوی - اولین همایش گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین

1391

116

بررسی گردشگری روستایی و ظرفیت های آن برای توسعه روستایی شهرستان خوی- اولین همایش گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین

1391

117

فعال سازی و گسترش صنایع در روستا و تاثیر آنها بر توسعه روستایی پایدار ( مطالعه موردی روستاها ی شهرستان اورمیه ) –              اولین همایش حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین

1391

118

رویکردها و استراتژی های توسعه روستایی- همایش نقش جغرافیا در برنامه ریزی محیطی هزاره سوم پیام نور مرکز سقز

1392

119

اثر گردشگری روستایی در توسعه اقتصادی ( مطالعه موردی روستا ی حسنلو نقده ) - دومین همایش گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین

1392

120

نقش گردشگری در توسعه پایدار ( مطالعه موردی روستا ی امامزاده اورمیه ) - دومین همایش گردشگری و طبیعت گردی    ایران زمین

1392

121

بررسی تاثیرات اکوتوریسم بر توسعه پایدارمنابع طبیعی و انسانی- دومین همایش گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین

1392

122

گردشگری و فراغت در ورزش دومین همایش منطقه ای تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد ملکان

1392

123

اثرات گردشگری در ناپایداری سکونتگاههای روستایی با توجه به محیط زیست ( مطالعه موردی دهستان باراندوز شهرستان اورمیه )- همایش ملی ارزیابی محیط زیست هگمتانه همدان

1392

124

تاثیر اقلیم در فرایند توسعه گردشگری استان آذربایجان غربی - همایش ملی ارزیابی محیط زیست هگمتانه همدان

1392

125

بررسی آسایش اقلیم گردشگری تالاب مارمیشو برای توسعه گردشگری - همایش ملی ارزیابی محیط زیست هگمتانه همدان

1392

126

روش های گسترش گردشگری در شهرهای مرزی با توجه بر صنایع دستی - همایش ملی ارزیابی محیط زیست هگمتانه همدان

1392

127

نگاهی به مطالعات گردشگری روستایی در ایران در یک رویکرد فرا تحلیل- همایش ملی گردشگری ، جغرافیا و محیط زیست پایدار

1392

128

دریاچه سد مهاباد و دهکده گردشگری آن با بهره گیری از تکنیک swat- دومین همایش گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین

1392

129

نقش توسعه پایدار در مدیریت صحیح گردشگری دینی در جامعه ایران - )- همایش ملی ارزیابی محیط زیست هگمتانه همدان

1392

130

تاثیر گردشگری بر توسعه روستایی ( مطالعه موردی روستای پلنگان شهر کامیاران ) )- همایش ملی ارزیابی محیط زیست هگمتانه همدان

1392

131

گردشگری ، منابع آب و پایداری شهرها مطالعه موردی تاثیر گردشگری و سد آق چای بر توسعه ، درآمد و پایداری شهرستان چایپاره اولین کنفرانس ملی جغرافیا ، شهرسازی و توسعه پایدار تهران

1392

132

توسعه گردشگری روستاهای ایران مورد روستاهای آذربایجان - همایش ملی ارزیابی محیط زیست هگمتانه همدان

1392

133

بررسی تاثیر شرایط کنونی دریاچه اورمیه بر صنعت گردشگری و توسعه روستایی شهرستان اورمیه - همایش ملی ارزیابی محیط زیست هگمتانه همدان

1392

134

نقش گردشگری در افزایش خانه های دوم یا ویلایی و تاثیر آن بر توسعه روستایی شهرستان اورمیه مطالعه موردی روستاهای دهستان بکشلوچای اورمیه چهارمین همایش منطقه ای چالش ها و راهکارهای توسعه در مناطق محروم دانشگاه آزاد اسلامی کهنوج

1392

135

نقش آموزش در توسعه روستایی - همایش منطقه ای چالش ها و راهکارهای توسعه پایدار ممسنی و رستمدانشگاه آزاد اسلامی ممسنی

1393

136

گردشگری و توسعه روستایی - همایش منطقه ای چالش ها و راهکارهای توسعه پایدار ممسنی و رستمدانشگاه آزاد اسلامی ممسنی

1393

137

ارزیابی آثار مجتمع گردشگری باری بر معیشت پایدار ساکنان دهستان انزل شمالی اورمیه - همایش منطقه ای چالش ها و راهکارهای توسعه پایدار ممسنی و رستم دانشگاه آزاد اسلامی ممسنی

1393

138

ساماندهی گردشگری در مناطق اکوتوریستی به منظور ارائه راهبرد توسعه پایدار- همایش منطقه ای چالش ها و راهکارهای توسعه پایدار ممسنی و رستم دانشگاه آزاد اسلامی ممسنی

1393

139

تاثیر خشک شدن دریاچه اورمیه بر اکوتوریسم و گردشگری از دیدگاه کارکنان سازمان گردشگری شهرستان اورمیه سومین همایش ملی و تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست آذربایجان غربی

1393

140

بررسی اثر اکوتوریسم بر تنوع زیستی در پارک ملی دریاچه اورمیه - سومین همایش ملی و تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست آذربایجان غربی

1393

141

نظام آبیاری و نقش آن در توسعه کشاورزی - سومین همایش ملی و تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست آذربایجان غربی

1393

142

مدیریت روستایی در رابطه با توسعه کشاورزی - سومین همایش ملی و تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست آذربایجان غربی

1393

 

 

 

 

 

فعالیت های پژوهشی

 

ردیف

عنوان طرح

زمان

1

همکاری در تهیه طرح های ساماندهی خدمات روستایی دهستان های:کره سنی سلماس،قلعه دره سی ماکو ، چایباسار جنوبی ماکو در جهاد سازندگی استان آذربایجان غربی.

1370- 1374

2

همکاری در تهیه طرح های هادی روستاهای: قره باغ ارومیه، وردان سلماس، وار خوی، گوگ تپه ارومیه، کشمش تپه ماکو، قره تپه ماکو و سیه باز خوی در جهاد سازندگی استان آذربایجان غربی.

1370- 1374

3

همکاری در اجرای طرح تحقیقاتی بررسی قابلیت بهسازی روستاهای بالای یکصد خانوار استان آذربایجان غربی. سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی

1374

4

مجری و مدیر مرحله اول طرح تفصیلی روستای باراندوز چای ارومیه سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی

1375

5

مجری و مدیر مرحله اول طرح تفصیلی روستای یولا گلدی ماکو سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی

1375

6

مجری و مدیر مرحله اول طرح تفصیلی روستای میرآباد سردشت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی

1376

7

مجری و مدیر مرحله اول طرح تفصیلی روستای اوچ تپه قلعه میاندوآب سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی

1376

8

مجری و مدیر طرح ساماندهی عشایر دشت شیبلو اداره کل عشایر آذربایجان غربی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی

1376

9

مشاور طرح ایجاد اشتغال های زود بازده در جامعه روستایی استان خراسان در جهاد کشاورزی استان خراسان

1378

10

ناظرطرح تحقیقاتی تعیین شاخص ها و معیارهای عضوگیری در رشد تعاونیهای استان آ- غربی.

1383

11

همکار طرح تحقیقاتی تاثیر دوره آبداران روستایی در ارتقاء کیفیت استفاده از تأسیسات آبرسانی در جامعه روستایی استان آذربایجــان غربی در جهاد سازندگی استان آذربایجان غربی.

1385

12

ناظر طرح پژوهشی نقش شهر مهاباد در توسعه فضایی استان آذربایجان غربی- دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه

1387

13

مجری طرح تحقیقاتی تعیین اولویت های سرمایه گذاری در مناطق اکو توریستی شهرستان ارومیه- دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه

1387

14

مجری طرح تحقیقاتی شناسایی عوامل موثر بر توسعه کشاورزی در مناطق روستایی آذربایجان غربی- دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه

1387 و1388

15

بررسی میزان تمایل کشاورزان عضو شرکت تعاونی تولید یورقون آباد به یکپارچه سازی اراضی و تعیین عوامل موثر بر آنها- دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه

1388

16

ناظر طرح پژوهشی تحلیل صنعت توریسم در ایران ( مورد شهرستان چالدران )- دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه

1388

17

ناظر طرح پژوهشی نقش شهر میانه اندام خوی در توسعه فضایی استان آ- غربی- دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه

1390

18

اجرای طرح پژوهشی بررسی میزان تمایل کشاورزان عضو شرکت تعاونی تولید روستایی نازلوچای به یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و تعیین عوامل موثر برآن ( مجری طرح )

1391

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سخنرانی های علمی

 

ردیف

عنوان

زمان

1

بررسی جایگاه روستـــا در اقتصاد کلان کشور، سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان.

1378

2

بررسی نظریات توسعه روستایی و مطابقت آن با نظریات اعمال شده در وزارت جهاد سازندگی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سازمان جهـــاد کشـاورزی استان آذربایجان غربی.

1381

3

بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی سازمان جهاد سازندگی استان آذربایجان غربی بر تثبیت جمعیت روستایی در مقطع زمانی 75- 1355( مورد روستاهای بالای یکصد خانوارشهرستان ارومیه)، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی.

1381

4

بررسی پدیده مهاجرت های روستایی ایران بعد از اصلاحات ارضی و ارائه مدل تحلیلی این پدیده در کشور ایران، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سازمان جهـــاد کشـاورزی استان آذربایجان غربی.

1381

 

 

 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه

 

ردیف

مشخصات

زمان

1

استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد آقای میر هدایت حصاری دانشجوی مرکز مدیریت دولتی آذربایجان غربی با عنوان «ارزشیابی اقتصادی و اجتماعی طرحهای عمرانی (راه روستایی) مورد روستاهای شهرستان ارومیه».

1381

2

استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد تقی مهدیلو دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان با عنوان    «بررسی میزان موفقیت های شرکتهای تعاونی تولیدی روستایی آذربایجان غربی وعوامل موثربر آن».

1388

3

استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد آقای جواد پور فتحی دانشجوی دانشگاه پیام نور مرکز فریمان با       عنوان «مقایسه تطبیقی میزان توسعه یافتگی سکونتگاههای روستایی دهستانهای اهر با بهره گیری از مدل تاکسونومی».

1388

4

استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد آقای هیوا حسن پور دانشجوی دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه با       عنوان «بررسی و شناسایی توانمندیهای توریسم روستایی در شهرستان سردشت با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیای GIS  .

1389

5

استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سجاد بازوند دانشجوی دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه با عنوان «برنامه ریزی توسعه پایدار توریسم ( مطالعه موردی شهرستان پلدختر ) .

1389

6

راهنمایی پایان نامه نقش و عملکرد گردشگری در توسعه نواحی روستایی مطالعه موردی روستای بند ارومیه - سرکار خانم فریده حاجی پور ( بهمن 1390 )

1390

7

استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد آقای فرید عبدالحسین زاده دانشجوی دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه با       عنوان (تبیین و علل حاشیه نشینی و پیوند آن با مهاجرتهای روستایی مورد شهرستان بناب ) .

1389

8

استاد مشاور پاین نامه کارشناسی ارشد خانم معصومه محمدی دانشجوی دانشگاه پیام نور مرکز گنبد با عنوان      " بررسی تطبیقی نقش اعتبارات خرد در اشتغال زایی زنان با تاکید بر توسعه پایدار روستایی"

1389

9

راهنمایی پایان نامه تعیین سطوح توسعه یافتگی سکونتگاههای روستایی شهرستان بوکان- سرکار خانم شیلان ستایش( آذر 1390 )

1390

10

راهنمایی پایان نامه امکان سنجی توانهای توسعه گردشگری در نواحی روستایی ( مطالعه موردی : بخش صفاییه خوی ) آقای سجاد نمکی ( خرداد 1391 )

1391

11

مشاوره پایان نامه بررسی نقش مجتمع های پرورش ماهیان سردآبی در اشتغال زایی و توسعه گردشگری در مناطق روستایی استان کردستان فرزاد یونسی ( شهریور 1391 )

1391

12

مشاوره پایان نامه بررسی تاثیر کشت پیاز در اقتصاد روستایی شهرستان بناب ( مطالعه موردی دهستان بناجوی شرقی ) توحید ولی زاده   ( شهریور 1391 )

1391

13

راهنمایی پایان نامه تحلیل توسعه یافتگی روستایی و اولویت بندی مسائل و مشکلات (نمونه موردی بخش انزل شهرستان ارومیه )مهدی بابایی _ پاییز 1391

1391

14

راهنمایی پایان نامه بررسی علل و عوامل حاشیه نشینی و رابطه آن با مهاجرت های روستا شهری   ( نمونه موردی شهر ارومیه ) محبوب بابایی _ پاییز 1391

1391

15

راهنمایی پایان نامه ارزیابی اثرات کالبدی ، اقتصادی و اجتماعی اجرای طرح های هادی روستایی ( نمونه موردی روستاهای بخش مرکزی ارومیه ) عبدالقادر قدرت گوجار _ پاییز 1391

1391

16

مشاوره پایان نامه مطالعه اشتغال غیر کشاورزی و تنوع بخشی اقتصاد روستایی ( نمونه موردی بخش مرحمت آباد شهرستان میاندواب ) آرزو انوری _ پاییز 1391

1391

17

مشاوره پایان نامه بررسی اثرات اجرای طرح سیستم آبیاری تحت فشار سد حسنلو در توسعه و رونق اقتصاد روستایی ( نمونه موردی روستاهای منطقه سولدوز ) سجاد انداز _ پاییز 1391

1391

18

راهنمایی پایان نامه ارزیابیو رتبه بندی مناطق روستایی شهرستان های استان آذربایجان شرقی از لحاظ های شاخص های توسعه - عقیل خالقی - پاییز 1391

1391

19

راهنمایی پایان نامه امکان سنجی ایجاد بازارچه های مرزی (دربند دزلی ) خالد احمدی _ پاییز 1391

1391

20

مشاوره پایان نامه بررسی و مطالعه ظرفیت ها و محدودیت های توسعه گردشگری در نواحی روستایی ( مطالعه موردی : بخش تخت سلیمان تکاب) نسرین سروی تکان تپه _ پاییز 1391

1391

21

مشاوره پایان نامه بررسی و شناسایی پتانسیل های توریسم بخش سیلوانا با استفاده از مدل تحلیلی swot  - مظفر محمدی _ پاییز 1391

1391

22

راهنمایی پایان نامه بررسی رابطه بین سطوح توسعه یافتگی روستاهای شهرستان اورمیه و مهاجرت به شهر اورمیه قاسم خانی -                                         زمستان 1391

1391

23

راهنمایی پایان نامه بررسی تاثیر فعالیت های عمرانی بر توسعه پایدار روستایی ایران با نگرش موردی روستاهای بالاتر از 50 خانوار شهرستان اسکو در مقطع زمانی 1365 تا 1390 اسماعیل کارگذار بیرامی

1392

24

مشاوره پایان نامه بررسی پیامدهای تغییر کاربری اراضی شهری بر سکونتگاههای روستایی با استفاده از راهبرد مدل سازی سلول های خودکار روژین عزیزی

1392

25

راهنمایی پایان نامه تحلیل فضایی نواحی صنعتی روستایی در استان آذربایجان غربی بهناز نجفی

1392

26

راهنمایی پایان نامه بررسی و تحلیل علل مهاجرتهای روستا شهری در ایران از دهه 1355 تا 1389 (مورد دهستان انزل شمال شهرستان اورمیه )- محمد امانی اصل

1392

27

راهنمایی پایان نامه سطح بندی درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان کرمانشاه بر اساس خدمات روستایی با استفاده از مدل چند معیاره تاپسیس- رضوان صفرخانی

1392

28

راهنمایی پایان نامه ار زیابی و رتبه بندی مناطق روستایی شهرستان های استان آذ ربایجان غربی از لحاظ های شاخص های توسعه هاجر حیدر ثانی

1392

29

مشاوره پایان نامه بررسی نقش شورای حل اختلاف روستایی در عملکرد مدیریت روستایی (مورد مطالعه: روستاهای پیرامون شهر زنجان)- خالد علی پور

1392

30

راهنمایی پایان نامه مکان یابی شهرکهای صنعتی با استفاده از GIS   و مدل AHP ( مطالعه موردی بخش صفاییه شهرستان خوی ) سهیلا جهانگیری

1392

31

مشاوره پایان نامهبررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان با کیفیت خدمات و رضایت مشتریان در شعب بانک تجارت      استان آذربایجان غربی

1392

32

راهنمایی پایان نامه آمایش سرزمین و ارزیابی شاخصهای اجتماعی اقتصادی مناطق روستایی شهرستان سقز کامل محمودی

1392

33

راهنمایی پایان نامه تحلیل نقش مهاجرت های روستایی بر حاشیه نشینی شهر مهاباد در مقطع زمانی 1345 تا 1392 جلال خضر      سوری

1392

34

راهنمایی پایان نامه بررسی تاثیر مهاجرت های روستایی بر شکل گیری حاشیه های غیر قانونی شهر مراغه نمونه موردی منطقه میکائیل آباد در دهه 65-90 صادق دوستان

1392

35

راهنمایی پایان نامه بررسی تحلیل نقش زنان در اقتصاد روستایی مطالعه - موردی روستاهای بخش حسنلوی شهرستان نقده زهرا محمدی

1392

36

راهنمایی پایان نامه بررسی صنایع روستایی و نقش آن در توسعه روستایی مطالعه - موردی روستاهای بخش مرکزی شهرستان اورمیه – الهام شکری

1392

37

راهنمایی پایان نامهمدیریت بحران و مکان یابی مناسب ترین مراکز سکونتگاهی دهستان بخش مرکزی شهرستان ورزقان با استفاده از الناز خدادادی

1393

38

راهنمایی پایان نامهبررسی تاثیر عوامل جغرافیایی بر ساختار مساکن روستایی با هدف ارائه الگویی متناسب برای آینده در دهستان انزل شمالی ( مورد : تاثیر عوامل اقلیمی ، توپوگرافی و نوع معیشت ) سحرناز سودمند

1393

39

راهنمایی پایان نامه تحلیل و استاندارد سازی توزیع زیر ساخت های خدمات گردشگری در روستاهای بخش سیلوانا   با نرم افزار GIS  - فرزاد چالیک

1393

 

تألیفات

 

ردیف

مشخصات

زمان

1

تلخیصی بر مبانی جغرافیای جمعیت، امامعلی عاشری فرخ تکین باباخانی، انتشارات طائب.

1388

2

تلخیصی از فلسفه جغرافیا، امامعلی عاشری مجید سبزیکاری ، انتشارات حقوق اسلامی.

1387

3

تلخیصی بر مبانی جمعیت شناسی، امامعلی عاشری باقر قسمتی ، انتشارات حقوق اسلامی.

1387

4

تلخیصی بر مبانی جغرافیای شهری، امامعلی عاشری مجید سبزیکاری ، انتشارات حقوق اسلامی.

1386

 

 

 

عناوین دوره های طی شده

 

 

ردیف

محل برگزاری دوره

نام دوره

زمان

1

مرکز آموزش عالی شهید باکری

اصول و مبانی کامپیوتر

1373

2

دانشگاه پیام نور

مدیریت دانشگاهی

1387

3

دانشگاه پیام نور

نظارت و ارزیابی

1387

4

دانشگاه پیام نور

آشنایی با روشهای مشاوره

1389

5

معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان آذربایجان غربی

آموزش همگانی انتظامی کارکنان دولت

1389

 

مسئولیت های اجرایی و همکاری در مجامع و کمیته های علمی

 

ردیف

عنوان سمت اجرایی یا علمی

زمان

1

عضو شورای نظارت و تصویب طرح های روستایی استان آذربایجان غربی.

از 1370 تا 1374

2

عضو کمیسیون حوادث غیر مترقبه استان آذربایجان غربی.

از 1370 تا 1374

3

مدیر گروه علوم انسانی مرکز آموزش عالی شهید باکری

از 1372 تا 1377

4

عضو اتاق فکر اداره کل تعاون استان آذربایجان غربی.

از 1374 تا 1390

5

مشاور مطالعاتی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان.

از 1378 تا 1379

6

عضو شورای نظارت، کنترل و ارزیابی طرحهای تحقیقاتی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی.

از 1381تا 1385

87

عضو شورای پژوهش استانداری آذربایجان غربی.

از   1387 تا1390

8

عضو هیات تحریریه مجله علمی تخصصی پیام نور