سرکار خانم دکتر احترام رضایی

دکتری زبان و ادبیات فارسی با مرتبه استادیاری

em12_rezaee@yahoo.com پست الکترونیکی

کتابهای تألیف شده و طرح های پژوهشی:

-کتاب ساقی نامه در شعر فارسی 1387(با تجدید چاپ)، انتشارات امیر کبیر.

-کتاب تصحیح و تعلیقات کلیات اشعار خواجه حسین ثنایی مشهدی 1394،در دو جلد، انتشارات ذخایر اسلامی قم.

-تدوین و باز نویسی کتاب محلات1396،محله زیباشهر، با همکاری فهیمه محمدزاده

-تدوین و باز نویسی کتاب محلات1396،محله سید رضوی، با همکاری فهیمه محمدزاده

-بررسی شخصیتهای تاریخ بیهقی بر اساس نظریات یونگ( طرح پژوهشی)

-بررسی افکار و اندشه های ناصر خسرو(طرح پژوهشی)

-بررسی انواع تمثیل توصیفی و کار کرد آن در اشعار نخستین شاعران زبان و ادب فارسی( بر مبنای کتاب شرح احوال و اشعار شاعران بی دیوان قرون سوم و چهارم ؛ نوشته دکتر محمود مدبری) ( طرح پژوهشی در حال اجرا)

-ویراستاری کتاب بررسی اندیشه اجتماعی پروین اعتصامی(اختر چرخ فلک)؛ نویسنده روشن سلیمانزاده؛ انتشارات قائم، 1394.

مقالات:

-لغتنامه دهخدا و دو اشتباه در مورد خواجه حسین ثنایی مشهدی، فصلنامه  علمی پژوهشی بهار ادب  (ISC)، ش19، بهار 1392.

-معرفی محمد قلی سلیم تهرانی و خصایص سبکی دیوان وی، فصلنامه  علمی پژوهشی بهار ادب  (ISC)، ش26، زمستان 1393.

-بررسی برخی از شخصیتهای تاریخ بیهقی با نظریه کهن الگوی یونگ، همایش بین المللی ادبیات تطبیقی  دانشگاه آزاد بناب، چاپ مقاله و سخنرانی، ( اردیبهشت 1390)

-بررسی تطبیقی سرنوشت در ایلیاد و اودیسه هومر با شاهنامه فردوسی، دومین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی.

-بررسی تأثیرپذیری اشعار خواجه حسین ثنایی مشهدی از شاعران معنی گرا، دومین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی.

-بررسی تطبیقی آیین مهمان نوازی و پیشکش در شاهنامه با ایلیاد و ادیسه؛ یازدهمین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی؛ شهریور 1395.

-نگاهی به مثنوی باغ ارم ) اسکندرنامه(  ثنایی مشهدی و سبک شناسی آن؛ دوازدهمین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی؛ شهریور 1396.

-تحلیل اسفاری مثنوی منطق الطیر عطار و پاسخ به دو سؤال در مورد سرنوشت هدهد در این داستان(در حال چاپ)

داوری ها:

-داوری 18 مقاله برای دوازدهمین همایش انجمن ترویج کرمانشاه.

-داوری دو مقاله برای فصلنامه پژوهش های ادبی- بلاغی.

-داوری بیش از پنج مقاله برای فصلنامه بهار ادب.

-داوری بیش از سی پایان نامه ی ارشد در دانشگاههای پیام نور ارومیه، نقده و میاندواب.

راهنمایی و مشاوره:

راهنمایی چند پایان نامه ی ارشد:

-        بررسی موسیقی شعر در دیوان محمد جان قدسی مشهدی.

-        بازتاب قرآن و حدیث در دیوان فیاض لاهیجی

-        مضامین و تصاویر شعری شاعران بی دیوان قرنهای 3و4و5.

مشاوره چند پایان نامه ارشد:

-        بررسی عناصر اجتماعی در دیوان میلی مشهدی.

-        داستان پیامبران و تلمیحات قرآنی در کلیات زلالی خوانساری.

-        بررسی عناصر طبیعت در اشعار فریدون مشیری.

-        بررسی عناصر اربعه در دیوان سنایی مشهدی.

-        بررسی اجتماعیات در دیوان غزالی مشهدی.

-        حیات و مرگ و حیات پس از مرگ در دیوان حکیم سنایی مشهدی

سوابق تدریس:

1-          دانشگاه پیام نور مرکز شهریار(تهران)

2-          دانشگاه آزاد شاهین دژ

3-          دانشگاه پیام نور بوکان

4     دانشگاه پیام نورشاهین دژ

5     دانشگاه پیام نور ارومیه (کارشناسی ارشد)

6     دانشگاه پیام نور نقده (کارشناسی ارشد)

7-          دانشگاه پیام نور میاندوآب (کارشناسی و کارشناسی ارشد)

 

 

 

خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما