دکتر محمود دادخواه
دکترای ریاضی کاربردی - کنترل و بهینه سازی
عضو هیات علمی و سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز شاهین دژ

خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما