جناب آقای دکتر محمود دادخواه

دکترای ریاضی کاربردی - کنترل و بهینه سازی

عضو هیات علمی و سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز شاهین دژ
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما