مسئول امور مالی مرکز:
جناب آقای جواد سلیمانزاده
 مدارک لازم برای استرداد اضافه واریزی  دانشجویان فارغ التحصیل و یا انصرافی :
 
1 - درخواست کتبی دانشجو
2 - تکمیل فرم استرداد شهریه
3 - آخرین فیش پرداختی
4 - ثبت آخرین وضعیت ( فارغ التحصیل  یا  انصراف  )
5 - تصویر فرم تسویه حساب
6 - تصویر دفترچه حساب  بانک  ملت  ( حتما شماره حساب بنام خود دانشجو باشد )
7 - نامه های تخفیف شهریه ( برای دانشجویانیکه تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند )
8 - در صورت اخذ وام دانشجویی در دوران تحصیل ، نامه تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان
 
امور مالی مرکز
 
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما