دانشجویان گرامی در صورت داشتن دو امتحان در یک روز خواهشمنداست ابتدا در آزمون الکترونیکی  واقع درطبقه دوم اتاق سایت (کلاس 201)

حضور بیابید وبه مراقب مربوطه اعلام  عدم غیبت درامتحان دوم را بفرمایید تا درامتحان دوم غایب نشوید، مدت زمان  شروع ورود به سوالات 

آزمون الکترونیکی فقط 15 دقیقه می باشد.

مسئول سایت کامپیوتر دانشگاه پیام نور مرکز شاهین دژ:
جناب آقای علی فراش زاده
البوم سایت
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما