مسئول صدور دانشنامه مرکز شاهین دژ : جناب آقای محمد رضا عشقی آذر


دانشجویان زیر دراسرع وقت جهت دریافت دانشنامه به امور صدور دانشنامه مراجعه فرمایند.

ردیف نام ونام خانوادگی رشته تحصیلی
1 حسین جوادی حقوق
2 حسن خیری نظام آباد مهندسی آب و خاک
3 مریم حسن زاده کهل مهندسی آب و خاک
4 رویا زارعی زبان و ادبیات فارسی
5 ژاله حسن خانی مدیریت بازرگانی
6 ناصر محمود زاده مدیریت بازرگانی
7 شیدا رحمتی علوم تربیتی
8 رقیه آقاجانی میدانی  زبان و ادبیات فارسی
9 صفوره جهانی آمار
10 حیدرچوپانی روانشناسی
11 اسحاق پشتیبان حقوق
12 لیدا افشاریان مدیریت بازرگانی
13 شبنم شکری زبان و ادبیات فارسی
14 فریده خانی جوشاتو علوم تربیتی
15 حسین فرجی افشار زبان و ادبیات فارسی
16 سمیرا امیرزاده ظاهر حقوق
17 مهدیه حسینی محمودآباد علوم تربیتی
18 صغری آسیایی قوز علوم تربیتی
19 الهام حسنی مدیریت بازرگانی
20 شیرین محمدی خواجلو مدیریت بازرگانی
21 کبری مرادیان مدیریت بازرگانی
22 محمد ادینه منبر زبان و ادبیات فارسی
23 فریبا ابراهیم زاده مدیریت بازرگانی
24 میترا زارعی زبان و ادبیات فارسی
25 سمیه اقایی زبان و ادبیات فارسی
26 سمیه شعاری حقوق
27 لیلی یزدانی حقوق
28 سکینه معصومی قینر مدیریت بازرگانی
29 مریم هژبری حقوق
30 رقیه قلندر محمود آباد زبان و ادبیات فارسی
31 ناصر حسین دوست حاجی حقوق 
32 زینب سلیمی قزلبلاغ زبان و ادبیات فارسی
33 نسیبه کریمی مدیریت بازرگانی
34 لیلا مرادی ماین بلاغ مدیریت بازرگانی
35 ذکیه بختیاری زبان و ادبیات فارسی
36 مریم رنجبران  حقوق
37 آرزو  اخگر لیلان مدیریت بازرگانی
38 مصطفی حبیبی زبان و ادبیات فارسی
39 فریبا سلطانی مدیریت بازرگانی
40 ربابه بختیاری سعید زبان و ادبیات فارسی
41 نادربادفر زبان و ادبیات فارسی
42 سمیراکاظمی زبان و ادبیات فارسی
43 مسلم حسینی کهنه محمود جق زبان و ادبیات فارسی
44 مریم علی پور زبان و ادبیات فارسی
45 شیرین اخباری زبان و ادبیات فارسی
46 ابراهیم حیدر پور نادرگلی زبان و ادبیات فارسی
47 فرشته گوهری زبان و ادبیات فارسی
48 راضیه شیرزاد زبان و ادبیات فارسی
49 زینب عابدی مهماندار زبان و ادبیات فارسی
50 آرزو خانی شاه تپه  زبان و ادبیات فارسی
51 سکینه ملک پور جواد حصار زبان و ادبیات فارسی
52 سعیده دوخته چی زبان و ادبیات فارسی
53 ذکیه بخشی   مدیریت بازرگانی
54 رامش پرویزیان زبان و ادبیات فارسی
55 خدیجه سلمانی زبان و ادبیات فارسی
56 مهین موسوی آمار
57 مریم وثوقی زبان و ادبیات فارسی
58 زینب خانی زبان و ادبیات فارسی
59 مهتاب مولایی مدیریت بازرگانی
60 الهام نوجوانی زبان و ادبیات فارسی
61 صبیکه رحمانی تک آغاج زبان و ادبیات فارسی
62 فهیمه حسینیان علوم تربیتی
63 سمیه جعفری اصل علوم تربیتی
64 سمیه محمودی زبان و ادبیات فارسی
65 فاطمه فتحی علوم تربیتی
66 آرزو عبدالمحمد زاده حقوق
67 لقمان اکرامی منبر حقوق
68 رقیه جعفریان ظاهر زبان و ادبیات فارسی
69 پروین تارم مدیریت بازرگانی
70 فریده رمضانی علوم تربیتی
71 لیلا رشیدی علوم تربیتی
72 ثریاخدایی حقوق
73 لیلا سلیم زاده زبان و ادبیات فارسی
74 ویدا عباسی حسین آباد حقوق
75 نسرین میکاییلی الی بالتالو زبان و ادبیات فارسی
76 آمینه بوستانی علوم تربیتی
77 عهدیه قنبری  روانشناسی
78 اعظم امینی حقوق
79 الهام طاهری  علوم تربیتی
80 الهام بخشی قره تپه مدیریت بازرگانی
81 مریم حبیبی علوم اجتماعی
82 لیلی عبدی حقوق
83 مریم مدیری زبان و ادبیات فارسی
84 نسرین رحیم زاده علوم تربیتی
85 صمد ارجمند آمار
86 ندا سلطانی زبان و ادبیات فارسی
87 فاطمه رحیمی چره جلو مدیریت بازرگانی
88 افسانه ایمانی مسجد زبان و ادبیات فارسی
89 فیروز ه استادی للکلو علوم تربیتی
90 کبری بیگ زاده حقوق
91 لیلا آقاپور ظاهر حقوق
92 رفعت محمدی کهل زبان و ادبیات فارسی
93 راحله محمدپور  روانشناسی
94 پریسا خرازی آمار
95 مریم زعفرانی زبان و ادبیات فارسی
96 زهراجعفری کردکندی زبان و ادبیات فارسی
97 فریبا محمودیان حقوق
98 فاطمه رضانژاد مدیریت بازرگانی
99 آرزو حبیبی  حقوق
100 معصومه قربانی حقوق
101 مریم کورانی مدیریت بازرگانی
102 سهیلا مهرانگیز زبان و ادبیات فارسی
103 فری نوش شمسی مدیریت بازرگانی
104 سیران عزیزی زبان و ادبیات فارسی
105 لیلا سعیدی ملک اباد مدیریت بازرگانی
106 رعنا محمدزاده اوچتپه زبان و ادبیات فارسی
107 عیوض امجدی زبان و ادبیات فارسی
108 سونیا سلطانی حقوق
109 بهرام حسن پور عباسبلاغ حقوق
110 سمیه محمد باقری زبان و ادبیات فارسی
111 امیراسدی زبان و ادبیات فارسی
112 اسعد باپیری حقوق
113 مهناز ابوالحسنی حقوق
114 سولماز قلندری مدیریت بازرگانی
115 صالح معصومی قینر زبان و ادبیات فارسی
116 سمیه مجیدی مدیریت بازرگانی
117 طوبی جعفری قبانکندی زبان و ادبیات فارسی
118 رقیه جلیلی زبان و ادبیات فارسی
119 زهرا الهی قینرجه  زبان و ادبیات فارسی
120 سرخوش جوان  آمار
121 افسانه بی غم  زبان و ادبیات فارسی
122 فاطمه دارایی زبان و ادبیات فارسی
123 لاچین علیزاده  آمار
124 پریسا باقرنژاد زبان و ادبیات فارسی
125 زینب مجیدی مدیریت بازرگانی
126 فاطمه الهیاری آمار
127 مهتاب ایمانی آمار
128 سودابه معصومی زبان و ادبیات فارسی
129 سمیه رضایی زبان و ادبیات فارسی
130 شهناز دادور زبان و ادبیات فارسی
131 سعیده آرام مدیریت بازرگانی
132 حسن فرجی افشار روانشناسی
133 فرانک کریمی زبان و ادبیات فارسی
134 فرحناز خانیان حقوق
135 ثریا جانی زبان و ادبیات فارسی
136 اشرف الماسی  زبان و ادبیات فارسی
137 زیبا سلطانی مدیریت بازرگانی
138 خانلار سلامت زبان و ادبیات فارسی
139 نسرین نسراله زاده زبان و ادبیات فارسی
140 هادی شیرزاد  آمار
141 فرزانه پیرامون مدیریت بازرگانی
142 حوریه خنیا علوم تربیتی
143 زهره قلندر محمود جق زبان و ادبیات فارسی
144 مرتضی تمجید زبان و ادبیات فارسی
145 گل ناز حسینی حقوق
146 مریم حسین زاده  حقوق
147 فاطمه قسمتی  حقوق
148 فروغ امیری حاصل قوبی زبان و ادبیات فارسی
149 خدیجه شیرمحمدی زبان و ادبیات فارسی
150 زهرا ملکیان مدیریت بازرگانی
151 سولماز میرزایی هاچه سو زبان و ادبیات فارسی

بيشتر
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما