مسئول فارغ التحصیلان دانشگاه پیام نور مرکز شاهین دژ: سرکار خانم الناز باغ آراء              مدارک لازم جهت فارغ التحصیلیعکس رنگی4*3 تمام رخ بازمینه روشن، بدون عینک 6 قطعه
تصویر کلیه صفحات شناسنامه واضح دو سری
تصویر کارت ملی پشت و رو واضح دو سری
تصویر کارت پایان خدمت برای آقایان دو سری
اصل مدرک دیپلم متوسطه و یک سری کپی آن
اصل مدرک پیش دانشگاهی و یک سری کپی آن
برای دانشجویان دارای دیپلم نظام قدیم نظام قدیم اصل مدرک دیپلم متوسطه و یک سری کپی آن
تائیدیه تحصیلی پایان دوره پیش دانشگاهی
تائیدیه تحصیلی دیپلم متوسطه نظام قدیم  برای دانشجویانی که دیپلم نظام قدیم دارند
تمبر 1000 تومانی
یک فقره فیش به مبلغ 600000 ریال به شماره حساب 2178609001007
فرم تسویه حساب از دانشگاه
کارت دانشجویی
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      
اسامی دانشجویانی که برای آنها گراهینامه موقت صادر شده است :ردیف نام ونام خانوادگی رشته تحصیلی
1 ایرج بهزادی زبان وادبیات فارسی
2 رویا جنگجو حقوق
3 شیوا علی آقایی مدیریت بازرگانی
4 زهرا قهرمانی باد محمود روانشناسی
5 علی نجفی جغالو الهیات ومعارف اسلامی
6 ایرج پور فریدون حقوق
7 الهام اصفهانی علوم اجتماعی
8 قادر فرهمند علوم اجتماعی
9 مرضیه فرهمند مدیریت بازرگانی
10 شهلا عبادی مائین بلاغ حقوق
11 زهرا محمدباقری حقوق
12 خسرو صادقی حقوق
13 سمیرا مانگوری محمود جق حقوق
14 سلیمان عبداللهی حقوق
15 آرزو شامحمدی حقوق
16 سامان خامی میاندواب حقوق
17 مریم عباسی حسابداری
18 فاطمه ترابی اصل مدیریت بازرگانی
19 سهیلا بی غم چوبلوجه حسابداری
20 زهرا بدیعی قراقیه حسابداری
21 افسانه زینالی حسابداری
22 زهره ایمانی مهندسی اب وخاک
23 فاطمه نادری گوجه قلعه روانشناسی
24 پریا توفیقی حسابداری
25 لیلا پاشائی زمین شناسی
26 صغری آقایاراشلوبلاغ زیست شناسی
27 آرزو بدری قراتپه زیست شناسی
28 لقمان رحیمی زیست شناسی
29 میثم قویدل  اقدم حسابداری
30 سونیا گوزلی علوم تربیتی
31 ثریا باریک گوگجلو علوم اجتماعی
32 فریبا خداقلی زاده علوم تربیتی
33 فریبا دلخواسته مدیریت صنعتی
34 مینا آهون مهندسی کشاورزی
35 علی ابراهیمی مهندسی کشاورزی
36 سعیده بی مثل راهنمایی ومشاوره
37 سبا نادری مامالو حقوق
38 مائده رحمانی پیچاقچی روانشناسی
39 معصومه انصاری زمین شناسی
40 شهلا جهانی ینگی کند مهندسی کشاورزی
41 حسین اللهی قینرجه مهندسی کشاورزی
42 آمنه مینه مهندسی اب وخاک
43 علی پاشائی مدیریت صنعتی
44 ایوب رحمانی مهندسی علوم کشاورزی
45 سلیمان کاکی مهندسی اب وخاک
46 طیبه محمدی تازه کندقشلاق حقوق
47 امید سلطانی مدیریت بازرگانی
48 کبیر سبحانی مهندسی اب وخاک
49 آیدین سلطانی حقوق
50 فریده کاظمی قشلاق بختیار حقوق
51 معصومه رشیدی منبر علوم تربیتی
52 مهوش شمسی کردکندی راهنمایی ومشاوره
53 پیمان خالقی مدیریت بازرگانی
54 ویدا زارعی هولاسو الهیات و معارف اسلامی
55 بهاره قاسمی نژاد زبان وادبیات فارسی
56 یوسف بابکری حقوق
57 زهرا کرمی مهندسی آب وخاک
58 اسماعیل ملائی حسابداری
59 مهدی نورزاده مهندسی کامپیوتر
60 ابوالفضل حیدری مهندسی کشاورزی
61 نسرین اسماعیلی مامالو مهندسی علوم کشاورزی
62 تهمینه فرجی مستان اباد راهنمایی ومشاوره
63 مهتاب عوقی راهنمایی ومشاوره
64 سحر شیری عباسبلاغی حقوق
65 میثم مصطفوی قراتپه حقوق
66 فوزیه اسماعیل زاده حقوق
67 مهدی نادری قوطور الهیات و معارف اسلامی
68 هادی ولی پور زیست شناسی
69 توحید نصرتی قره اوغلان مدیریت صنعتی
70 مریم بزرگی مدیریت صنعتی
71 مریم کرمی گدللو مدیریت بازرگانی
72 مریم قهرمانی قره اوغلان مدیریت بازرگانی
73 مرتضی مرادی جغرافیا
74 امید قاسمی اوچتپه مهندسی اب وخاک
75 رقیه مرندی خانه برق علوم تربیتی
76 حسین عبدالهی اوزان سفلی حقوق
77 وحید امین پور حقوق
78 محمد محمدرضا حقوق
79 فاطمه سلطانی اولامچی حسابداری
80 محسن حبیبی محمودجق جغرافیا 
81 گلنار سیفی زمین شناسی
82 سمیرا عباسی هولاسو حقوق
83 الناز پاکار حقوق
84 امید فایقی حسابداری
85 محمد صالح زاده گوزلبلاغ روانشناسی
86 امید رسول زاده زیست شناسی
87 مریم مهر افزون زیست شناسی
88 راضیه احتشام یاغلان تپه الهیات و معارف اسلامی
89 آمینه ابراهیمیان داشکسن روانشناسی
90 سولماز ایازی زید کندی الهیات و معارف اسلامی
91 سمیرا برنجیان داشکسن جغرافیا و برنامه ریزی شهری
92 مهدی پاشاپور قوزلو مهندسی علوم کشاورزی
93 ظاهر امینی عیسی کند زمین شناسی
94 شلیر آذرین علوم اجتماعی
95 افسانه افضلی بگتاش مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست
96 ثریا آشیان مهندسی آب و خاک
97 اردشیر اهوز مدیریت بازرگانی
98 عبدالله امینی مهندسی آب و خاک
99 رقیه آقاجانی میدانی مدیریت بازرگانی
100 دلشاد ابراهیمی مرجل مدیریت بازرگانی
101 هاجر آرمشی زبان وادبیات فارسی
102 زهرا ابراهیم زاده علوم تربیتی
103 مینا آزادنیا روانشناسی
104 زهرا ابرایمی قره تپه زبان وادبیات فارسی
105 هادی آقا ویردی زاده زاغه مهندسی کشاورزی
106 فاطمه بابائی زبان وادبیات فارسی
107 صغری احمدی مدیریت بازرگانی
108 مریم بیرامی  حقوق
109 حمیده اسماعیلی مهندسی کشاورزی
110 الناز بختیاری زیست شناسی
111 لیلا بهروزی علوم تربیتی
112 مریم پیرانی حمزه قاسم حقوق
113 مریم امانی مهندسی کشاورزی
114 سارا پارسا  مدیریت بازرگانی
115 زهرا پور نجف  مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست
116 امید پاکار قوطور حقوق
117 لیلا بیگ محمدی روانشناسی
118 ژیلا پور مشگی  مهندسی آب و خاک
1119 ابوالقاسم پیل افکن  مدیریت بازرگانی
120 فرناز ایمانی نیا الهیات و معارف اسلامی
121 یوسف اشکان مدیریت بازرگانی
122 روناک بیگ محمدی علوم تربیتی
123 شهروز پور مصطفی روانشناسی
124 اعضم اسمعیل زاده آلا گوز علوم اجتماعی
125 سمیه ایمانی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
126 کیمیا امانیان محمود جق جغرافیا و برنامه ریزی شهری
127 رقیه باروقی الهیات و معارف اسلامی
128 وحید جمالی خانه برق زمین شناسی
129 پروین جعفرپور مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست
130 نسرین جوانمردی علوم تربیتی
131 فاطمه جوانمرد تازه کند زبان وادبیات فارسی
132 منیره جلالی علوم اجتماعی
133 زینب جعفر زاده  روانشناسی
134 زهرا تقی پور داش تپه مدیریت بازرگانی
135 مهدی جودمند زیست شناسی
136 پروین تیماسی زبان وادبیات فارسی
137 دیمن جمالی زمین شناسی
138 محمد جانبلغی ینگی کند زیست شناسی
139 سیما تیماره مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست
140 کیوان جویا مدیریت صنعتی
141 افسانه جعفریان ظاهر کندی حقوق
142 فرشته تقی زاده کشاور مهندسی کشاورزی
143 سارا چراغی مدیریت بازرگانی
144 راحله حدادی علوم تربیتی
145 سونیا حسینی محمد آباد علوم اجتماعی
146 سلمان خیریان  مدیریت بازرگانی
147 زیبا حسن پور  حسابداری
148 فهیمه خجسته بگتاش زبان وادبیات فارسی
149 توحید خسروی زیست شناسی
150 پرشنگ حاجی رحیمی مهندسی کامپیوتر
151 خدیجه حاجی زاده ملکی  جغرافیا و برنامه ریزی شهری
152 نسرین خدامرادی مدیریت صنعتی
153 محمد حسین حسنلوئی مدیریت بازرگانی
154 مریم حمه علی حقوق
155 حسن خیری نظام آباد  مهندسی آب و خاک
156 سوسن خدایان قره موسی روانشناسی
157 گلاله حسن پور  مدیریت بازرگانی
158 آیناز خلیلی  روانشناسی
159 ثریا خلیل زاده  روانشناسی
160 هیوا حاجی باپیر روانشناسی
161 ژیلا حسینی حقوق
162 کیمیا حاجی زاده  مهندسی آب و خاک
163 زینب حسنی صفاخانه حقوق
164 سکینه حسین زاده علوم تربیتی
165 بهنام چوبانی قینرجه زمین شناسی
166 دلسوز خضری قوزلو زمین شناسی
167 فرشته دکانی الهیات و معارف اسلامی
168 شادی دیلمی راد حقوق
169 سجاد دائمی علوم تربیتی
170 ناهید دولتی قزکورپی زیست شناسی
171 هاجر دیبا بگتاش مهندسی کشاورزی
172 الهه دباغی راهنمایی ومشاوره
173 سیما دارکیش زمین شناسی
174 مسعود رحیم پور بغده کندی مهندسی کشاورزی
175 علی رجبی زمین شناسی
176 سرور رحمانی نوروز آباد الهیات و معارف اسلامی
177 عایشه رحمانی زیست شناسی
178 سلیمان رشیدپور مدیریت بازرگانی
179 گلزار رنجی بوغلمیش حسابداری
180 نسرین رحمتی  حسابداری
181 زبیده رحیم زاده مهندسی کشاورزی
182 علی رشیدی  حقوق
183 فرشته رحیمی  مهندسی آب و خاک
184 شمسی رستم زمان حقوق
185 کاظم رنجی احمد آباد مهندسی کشاورزی
186 شایسته راهداری علوم تربیتی
187 سمیرا رضائی قاریاغدی الهیات و معارف اسلامی
188 شادی ریاضی فر علوم تربیتی
189 آزاده رستمی مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست
190 مریم رستمی بوغلمیش علوم اجتماعی
191 محمد رستم پور حقوق
192 سیامند رسولی پناه روانشناسی
193 فاطمه زینالی قرمز خلیفه مهندسی کشاورزی
194 سحر سالاری روانشناسی
195 توحید سجودی مدیریت بازرگانی
196 محمد علی سیفی شیر مرد حقوق
197 سعید زنده باد حسابداری
198 صلاح زارعی  حقوق
199 زهرا زرین مهندسی کامپیوتر
200 ارسلان شیری تک آغاج مهندسی کامپیوتر
201 پروین شیرمحمدی علوم تربیتی
202 فرحناز سیفی علوم تربیتی
203 سمیه شعبانزاده زبان وادبیات فارسی
204 فرشته شایقی زیست شناسی
205 سمیرا سیف اللهی باروق زمین شناسی
206 محسن سعیدی حقوق
207 کبری زارع بالکانلو مدیریت جهانگردی
208 سمیه سیفی نادر گلی الهیات و معارف اسلامی
209 سلیمان زایر قوزلو علوم تربیتی
210 فریده سلطان فتاحی  حقوق
211 محمود شیری هولسو حقوق
212 پیمان ستارزاده زمین شناسی
213 سمیه شیخان روانشناسی
214 سمیرا زینالی زمین شناسی
215 فرشته سلطانی اصل میاندوآب راهنمایی ومشاوره
216 حسین سلیمانزاده حقوق
217 یاسر سیفی علوم تربیتی
218 داود شریفیان مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست
219 کاوه شیری حصار مهندسی آب و خاک
220 حنانه شاه نظری شاهین دژ جغرافیا و برنامه ریزی شهری
221 ذکیه شهبازی زاد الچین مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست
222 فاطمه سید زاده مدیریت بازرگانی
223 مریم شیری کهل زبان وادبیات فارسی
224 امین سلیمی حسنلو زمین شناسی
225 آمنه صالحی دوه شهری حقوق
226 فاطمه صالحی مهندسی علوم کشاورزی
227 مینا صادقی علوم اجتماعی
228 ثویبه صالحی حسابداری
229 صادق صفائی ترمکچی حقوق
230 فیض اله طلوعیان اوزون اوبه زمین شناسی
231 گلستان صالحی بایرام قلعه سی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
232 زهرا صفائی داشبلاغ زیست شناسی
233 معصومه صفری جوشاتی سفلی حسابداری
234 بتول عظیم زاده هولاسو مدیریت صنعتی
235 سمیه عباسی نصیر کندی مهندسی آب و خاک
236 پری عبداله نژاد مدیریت بازرگانی
237 فاطمه علی زاده گرده رشت زمین شناسی
238 آرزو عبادی الهیات و معارف اسلامی
239 جمال عزیزی زیست شناسی
240 سید ناصر عبدی زیست شناسی
241 پرنگ عباسی لابه علوم اجتماعی
242 سیروس غالبی قره چپق حقوق
243 زینب غفاری بکطاش الهیات و معارف اسلامی
244 سعیده عبدی للکلو زیست شناسی
245 آمینه عزیز پور علوم تربیتی
246 سعید ظهرابی الهیات و معارف اسلامی
247 سعید عبدی حقوق
248 دلنیا عبدیان حسنلو حقوق
249 زهرا علی پور قشلاق زیست شناسی
250 پرویز عباسی نخطلو علوم اجتماعی
251 غلامرضا غرباوی حقوق
252 سهیلا عزیزی مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست
253 شیوا عباس فام شبیلوئی حقوق
254 نسرین علی زاده حسابداری
255 فرهنگ عباسی حقوق
256 رقیه عبدل  زیست شناسی
257 بهمن غلامی زیست شناسی
258 سمیه غفاری حقوق
259 روژین عبداله پور راهنمایی ومشاوره
260 نسیبه عزتی  کلکلو مدیریت بازرگانی
261 افسانه عباسی قلعه جوقی مدیریت بازرگانی
262 رویا عزتی کلک لو حسابداری
263 مهناز عبدی زمین شناسی
264 حمیده غلامی کشاور حقوق
265 فاطمه ابراهیم آذر جغرافیا و برنامه ریزی شهری
266 شیوا رحیمی زبان وادبیات فارسی
267 فاطمه رحیم علی محمد حقوق
268 خدیجه پور عبدالهی کانی دراز حقوق
269 سهیلا احمدی علوم تربیتی
270 افسانه ابراهیمی زیست شناسی
271 پروین پیشرو مدیریت بازرگانی
272 فاءزه آگیش روانشناسی
273 زلیخا اسکندر زاده علوم تربیتی
274 شفیع اسفندیاری  زبان وادبیات فارسی
275 سلمان قادری زمین شناسی
276 مانیا بخشی علوم اجتماعی
277 لیلا بهلولی یلریجان سفلی زیست شناسی
278 نخشین ابراهیمی زیست شناسی
279 منصور تقوی منش حسابداری
280 شیرین بهاری زیست شناسی
281 نگار ارجاعی حقوق
282 فهیمه بابائیان چپو جغرافیا و برنامه ریزی شهری
283 عطا احمدپور حقوق
284 شهلا کاویانی ترک ویران مدیریت صنعتی
285 سویسنه سلطان پور آذر  مهندسی کشاورزی
286 آرزو آقائی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
287 صفورا اسمعیلی حسابداری
288 فرزانه بابازاده ظاهر کندی زمین شناسی
289 تورج قهرمانیان میاندوآب حقوق
290 مهدی پناهی کشاور مهندسی کشاورزی
291 سامان احمدی حقوق
292 زیبا احدی علوم اجتماعی
293 داود فلاح  حقوق
294 سارا ابراهیمی مرجل  مدیریت بازرگانی
295 الهام بختیار قشلاق بختیار  جغرافیا و برنامه ریزی شهری
296 جمال امینی آذر مدیریت بازرگانی
297 جمیله قادرزاده  حقوق
298 معصومه رستمی  روانشناسی
299 افسانه پناهی  علوم اجتماعی
300 خالد احمد پور مدیریت صنعتی
301 آرزو دانشور مهندسی کشاورزی
302 سمیه حیدر نژاد نادر گلی مهندسی کشاورزی
303 زهرا رستم زاده  جغرافیا و برنامه ریزی شهری
304 خالد حسن زاده  مدیریت صنعتی
305 محمد پاریاو مدیریت بازرگانی
306 روح انگیز نائیبی علوم تربیتی
307 وحید بهرام زاده  مهندسی آب و خاک
308 سید کمال موسوی قره عمر زیست شناسی
309 روناک مردانی قهرآباد زمین شناسی
310 سمیرا مصطفی زاده مدیریت صنعتی
311 پرناز حسن بیگی حسابداری
312 امیر حسن زاده مدیریت بازرگانی
313 المیرا گوزلی زمین شناسی
314 زینب حسینی مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست
315 شلر حسین پور  حسابداری
316 مهدی حسن بیگی حسابداری
317 حدیقه جعفری اقباش حقوق
318 محدثه چراغی زره شوران  مهندسی کشاورزی
319 سمیه ابراهیمی گو گ تپه  حقوق
320 ثریا حامد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
321 شیرین مانی علوم تربیتی
322 رویا جعفری  روانشناسی
323 بهمن کریم خواه  مهندسی آب و خاک
324 پرشنگ فتحی  حقوق
325 رقیه کرمی علوم اجتماعی
326 رضا کریمی حسن آباد  مدیریت صنعتی
327 سعدی اکرامی بیکتولی  روانشناسی
328 بهروز گلی آیدیشه  مهندسی علوم کشاورزی
329 رفیعه الهویردی زاده یاسی کند زبان وادبیات فارسی
330 سیده مینا اصفهانی  حقوق
331 اسلام رستمی خلوت حقوق
332 فرزانه رحیمی روانشناسی
333 سیده سهیلا هدایتی حقوق
334 سجاد احتشامی یاغلان تپه  حقوق
335 ایران فتحی حقوق
336 اسداله فرجیان خولینه مدیریت صنعتی
337 مینا قهرمانی هولاسو مدیریت بازرگانی
338 اشرف کریمی علوم تربیتی
339 طاهر فیروز خانی زمین شناسی
340 فاطمه کمالی تک آغاج زمین شناسی
341 خاتون فلاح پور مدیریت بازرگانی
342 لیلا قاسمی زبان وادبیات فارسی
343 کمال فتاحی حقوق
344 سکینه کرمیان کهنه محمود جق جغرافیا و برنامه ریزی شهری
345 حجت فلاح حقوق
346 لیلا کنعانی مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست
347 سجاد فتحی ملائی علوم اجتماعی
348 خدیجه کریمی زیست شناسی
349 سید کمال قادری  مدیریت بازرگانی
350 فهیمه قربانی زمین شناسی
351 دلنیا فرجی حسابداری
352 توران فرامرزی حسابداری
353 رویا کریمیان نو زمین شناسی
354 نسرین فرامرزی سانجود زبان وادبیات فارسی
355 حاجیه کریمی قشلاق بختیار علوم تربیتی
356 منیره کرمی قوزلو حسابداری
357 سحر کردستانی  حقوق
358 اکبر قاسمی بکتاش علوم تربیتی
359 خاطره قمصری  مدیریت بازرگانی
360 محمد فیض اله بیگی حسابداری
361 غزال کدخدا رسول  زبان وادبیات فارسی
362 معصومه کریمی قشلاق بختیار علوم اجتماعی
363 صفورا قادری مهندسی کشاورزی
364 سمیرا فتحیون زمین شناسی
365 نشمیل گلنازی روانشناسی
366 علی محمدی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
367 حسن محمدیان  مهندسی کشاورزی
368 کلثوم میرزاپور حقوق
369 سمیرا مردی مهندسی کشاورزی
370 لیلا معروف شیخه خطائی مهندسی کشاورزی
371 لیلا گلزاری چراغتپه مهندسی کامپیوتر
372 سمیه محمودی مهندسی کامپیوتر
373 روژان مصطفی مدیریت بازرگانی
374 نشمیل مرادی کرد کندی مدیریت بازرگانی
375 سهیلا میرزاوند ینگی آباد حسابداری
376 جمال مام عبداله پور زمین شناسی
377 فرشته مولادوست قراتپه الهیات و معارف اسلامی
378 مینا محمودی هاچه سو علوم تربیتی
379 سروه میرزائی الهیات و معارف اسلامی
380 مصطفی ملکی کندلان روانشناسی
381 مریم مرادی کردکندی زبان وادبیات فارسی
382 باقر موسوی چوپلوجه الهیات و معارف اسلامی
383 واحد میرزائی مدیریت صنعتی
384 زینب مراد پور قره تپه  علوم تربیتی
385 زینب مجیدی مدیریت بازرگانی
386 زهرا مرادی کرد کندی علوم اجتماعی
387 زهرا محمدی خواجلو حقوق
388 افسانه معروفی اقدم علوم اجتماعی
389 افشین مولانی حسابداری
390 نسرین محبی الهیات و معارف اسلامی
391 عباس منصوری زیست شناسی
392 سمیرا محمدی الی بالتا روانشناسی
393 مریم محمد پوری کشاور زیست شناسی
394 هادی مرادی حقوق
395 زهره محبی الهیات و معارف اسلامی
396 نسرین گوهریان میاندوآب زیست شناسی
397 رباب میهن فر  حقوق
398 مینا مولودی روانشناسی
399 اکبر میکائیلی الی بالتالو حقوق
400 فاطمه ملکی قراقیه الهیات و معارف اسلامی
401 فریده مهدوی پور مدیریت بازرگانی
402 کامران محمدپور حقوق
403 فاطمه مجید زاده مهندسی کشاورزی
404 ریحانه نوری حقوق
405 پریسا نعمتی احمد آباد مهندسی آب و خاک
406 سمیرا نهنگی الهیات و معارف اسلامی
407 شبنم نوری مهندسی آب و خاک
408 فرشته نادری مامالو حقوق
409 کریم نعمتی زمان آباد حقوق
410 سودابه وحدت بگتاش مهندسی کشاورزی
411 علیرضا نصرالله خانی مدیریت بازرگانی
412 سمیرا نوروزیان  روانشناسی
413 خدیجه ویسی پور  حقوق
414 نازدار نباتی نصرت آباد مترجمی زبان انگلیسی
415 مهشید نوروزیان حسابداری
416 مهدی نقی زاده ینگجه علوم اجتماعی
417 فرشته نصریان زبان وادبیات فارسی
418 زهرا نیتی مهندسی کشاورزی
419 رویا نادری  علوم تربیتی
420 بهزاد نوری زاده  جغرافیا و برنامه ریزی شهری
421 رعنا نیک خواه مهندسی آب و خاک
422 هاجره نیوه کار زیست شناسی
423 مژگان نقی زاده آزاد  حسابداری
424 هاجر هاتفی حقوق
425 ژیلا هادی زبان وادبیات فارسی
426 مهتاب یوسفی حقوق
427 سهیلا هاشم پور مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست
428 معصومه یاری مدیریت بازرگانی
429 کاوه یاسینی مهندسی آب و خاک
430 سمیه هوشمند بغده کندی علوم اجتماعی
431 عزیزه یاوری یاریجان خالصه مهندسی علوم کشاورزی
432 لیلا سهرابی حسابداری
433 شادی افروشه حسابداری
434 حسین صدیق حسابداری
435 فهیمه نجاری حسن اباد حسابداری
436 سید رسول احمدیان کردکندی حسابداری
437 شهلا افروشه حسابداری
438 محسن خدامرادی حقوق
439 رحیم شکرزاده محمود جیق حقوق
440 شیدا کریمی حقوق
441 پروین مرادی مهندسی کامپیوتر
442 بابک مومنی اربط حقوق
443 صدری عبدالهی حقوق
444 دلنیا اسماعیلی حقوق
445 زینب رشیدی مهندسی کشاورزی
446 بهناز وظیفه مهندسی کشاورزی
447 شیرین ابراهیمی حقوق
448 مصطفی قدری آغجه مسجد علوم اجتماعی
449 مهدیه صادقی قره ورن حقوق
450 افسانه جان حقوق
451 منصور جهان پور مهندسی کامپیوتر
452 نسیم بندریان میاندواب زیست شناسی
453 مینا اصغری زمین شناسی
454 نسیم منصوری هاچه سو روانشناسی
455 فاطمه یاراحمدی خراجو حقوق
456 رقیه جلیلی حقوق
457 وحید بخشی بالکانلو مدیریت بازرگانی
458 مهدی رسولی پناه مدیریت بازرگانی
459 فاطمه خشکفا زیست شناسی
460 حمیده محمدیان مهندسی کشاورزی
461 شبنم حاجی زاده زمان اباد مدیریت بازرگانی
462 سمیرا ابراهیمی حقوق
463 منیجه ذوالفقارزاده الهیات
464 محمد مولودی  حسابداری
465 سمیه محمدنژاد مهندسی کامپیوتر
466 سیما رحمتی علوم تربیتی
467 سعیده شیرپور روانشناسی
468 صدیقه شیری کهل مهندسی کامپیوتر
469 فرشته امینی حقوق
470 مرضیه دستگیر روانشناسی
471 کریم شاهیان آلچین علوم اجتماعی
472 سکینه بهمنی حقوق
473 شبنم وظیفه مهندسی کشاورزی
474 حمیرا نصیری قزلقبر زیست شناسی
475 دلنیا حمزه زاده زیست شناسی
476 میلاد حاجی زاد کشاور مهندسی منابع طبیعی
477 رویا عارف نژاد روانشناسی
478 علی اکبر مغفور آغجه مسجد مدیریت بازرگانی
479 مژگان ابراهیمیان مدیریت بازرگانی
480 دلنیا بلکامه مدیریت بازرگانی
481 هیمن مولودی قوزلو مدیریت بازرگانی
482 حمیده حسینیان علوم تربیتی
483 ثریا دری علوم تربیتی
484 مریم بهرامی علوم تربیتی
485 پریوش رحمانی ساری قمیش حقوق
486 سمیه احمدیان قوزلو حقوق
487 تینا شریفی قزکورپی حقوق
488 تهمینه وظیفه علوم اجتماعی
489 شبنم هاشمی میاندواب مدیریت جهانگردی
490 لیلا صنم لو مدیریت جهانگردی
491 حامد عسگری یولقون آغاج مدیریت صنعتی
492 بهاره ابوالحسنی علوم اجتماعی
493 مریم عبدالهی آغچه مسجد حقوق
494 عباس باباپور حقوق
495 حسین شکری حقوق
496 آرش آتشبار حقوق
497 پروین امینی خالدآباد حقوق
498 لطیفه شکری حقوق
499 رقیه میرزا جانی ممه دل حقوق
500 سمیرا جهان آرا آغجه مسجد روانشناسی
501 حمیده محمدی قوزلو روانشناسی
502 مرتضی منیری حسابداری
503 بهنام قسمتی کوچکی مهندسی اب وخاک
504 معصومه شمسی علوم اجتماعی
505 فریبا غیبی هولاسو علوم تربیتی
506 ام البنین عسکری کران مهندسی منابع طبیعی
507 کیخسرو نجفی حقوق
508 ثوبیه رسول نازی دوکچی مهندسی اب وخاک
509 شیرزاد ملکیان جوشاتی علوم تربیتی
510 اشرف کرمی خواجلو علوم تربیتی
511 پروین پاکروان مامالو حقوق
512 خدیجه جعفری قزلقیه راهنمایی ومشاوره
513 بهنام عابدی مهندسی منابع طبیعی
514 آمنه اسمعیلی قاضیانی علوم تربیتی
515 نگین وحدانی حقوق
516 اشرف محمودی مهندسی اب وخاک
517 سودابه بهرامی حمامیان علوم تربیتی
518 میثم علی پور حقوق
519 پریناز سلیمان زاده روانشناسی
520 وحید پور قنبر مهندسی کشاورزی
521 سکینه ایمانی زاد مهندسی کشاورزی
522 خدیجه حبیب زاده مهندسی منابع طبیعی
523 واحد محمودپور مهندسی منابع طبیعی
524 افسانه ابراهیمی حسابداری
525 شبنم دستگیر حقوق
526 معصومه محمدشاهی حقوق
527 علی نصیری حقوق
528 معصومه قادری حسین اباد مدیریت صنعتی
529 مهدی قاسمی مدیریت صنعتی
530 دلنیا کریمی خواجلو زیست شناسی
531 زهرا فیضی حقوق
532 معصومه رضائی هاچه سو علوم تربیتی
533 سیران عبداله زاده علوم تربیتی
534 مومن احمدی مهندسی علوم کشاورزی
535 رضا مرادی کردکندی حسابداری
536 خدیجه زارعی علوم تربیتی
537  امین شادپور حقوق
538 حسین بایزیدی حقوق
539 زیبا مهماندوست مدیریت بازرگانی
540 فریده قنبریان ظاهر کندی حقوق
541 زهرا رسولی قره قوینلو مهندسی اب وخاک
542 آزاد عباس پور مهندسی کشاورزی
543 مهتاب رستمی حسابداری
544 هانیه رستمی هاچه سو حقوق
545 سمیرا خیراله زاده علوم تربیتی
546 علی گل محمدی حقوق
547 ملیحه محمدنژاد علوم تربیتی
548 نسرین محمدی روانشناسی
549 فرزانه پناهی کشاور جغرافیا و برنامه ریزی شهری
560 مینا ابراهیمی حیدر آباد مهندسی آب و خاک
561 ناهید ابراهیمی زبان وادبیات فارسی
562 سولماز قهرمان نژاد زبان وادبیات فارسی
563 بهزاد ابراهیمی گول علوم تربیتی
564 بهروز تاخیره حقوق
565 مقصود هادوی چهار برج زیست شناسی
566 محمد بدرقه حقوق
567 حمیده رحمتی مدیریت بازرگانی
568 آرام اسدزاده زمین شناسی
569 مهشید فیاض  مهندسی کامپیوتر
570 مریم معروفی حسابداری
571 دلنیا محمودی حقوق
572 هاشم جعفرزاده کردکندی مدیریت صنعتی
573 کیومرث داسی هولاسو حقوق
574 جعفر شهبازی حقوق
575 میرا حسین خواه حسابداری
576 سیده پروانه موسوی مدیریت بازرگانی
577 نشمیل پری زمین شناسی
578 یوسف آنشبار مدیریت صنعتی
579 زهرا خدائیان حقوق
580 زهرا بهرامی پیچاقچی روانشناسی
581 سحر مصباح زاده مهندسی اب وخاک
582 پیمان سلطانعلی زاده چوپلوجه زمین شناسی
583 شیرین ترانه جغرافیا
584 سیده سمیرا طباطبائی علوم تربیتی
585 پروین کمالی تک آغاج مدیریت جهانگردی
586 جلال رسول زاده علوم اجتماعی
589 سمایوسفی حقوق
590 آرمینه ملکیان راهنمایی ومشاوره
591 ویدا کریمی اخی جان  علوم تربیتی
592 آرزو سرمست گل حقوق
593 صحرا علیزاده هولاسو حقوق
594 سوسن تقی زاده جغرافیا
595 رضا محمد پوری کشاور روانشناسی
596 مهین پناهی ینگ اباد زبان وادبیات فارسی
597 رزگار بهرامی راد مدیریت صنعتی
598 علی دامنی مدیریت بازرگانی
599 رقیه مرتضی پور زیست شناسی
600 افشین مولودی زیست شناسی
601 حامد جلیلی زیست شناسی
602 افسانه حسن زاده کهل زیست شناسی
603 شیرکو خوش نمکه زیست شناسی
604 حسین رضاپور  حقوق
605 سهیلا بابائی محمود جق روانشناسی
606 شادی میکائیلی مستان اباد حقوق
607 مریم میرزائی کران حقوق
608 رقیه عاشقی یارعزیز مدیریت صنعتی
609 جمیل سرانی حقوق
610 روژین یاسن پرست حسابداری
611 رضا محمدی حقوق
612 فاطمه آقائی روانشناسی
613 احسان عزیزی زمین شناسی
614 هه ژار محمدی زمین شناسی
615 منیجه پاشائی زیست شناسی
616 هانیه نادریان باروق حقوق
617 صبا علیزاده چهار برج حقوق
618 رقیه نقیبی علوم تربیتی
619 فرانک صمدی مهندسی علوم کشاورزی
620 رقیه احمدیان حقوق
621 حمیده زیرک مهندسی کامپیوتر
622 صغری بی مثل الهیات
623 هاجر پورسلطان مدیریت بازرگانی
624 سحر قاسمیان کشاور مهندسی کامپیوتر
625 محمد عبادی علوم تربیتی
626 امین سلیمی روانشناسی
627 الهام محمودی آذر زمین شناسی
628 فرزانه اکبری حقوق
629 ولی الله تمجید قره قوینلو علوم اجتماعی
630 صابر پناهی زارنجی حسابداری
631 شبنم سهرابی مدیریت بازرگانی
632 خدیجه پور مصطفی اقدم مدیریت بازرگانی
633 آزاد شاه محمدیان مدیریت بازرگانی
575 میرا حسین خواه حسابداری
576 سیده پروانه موسوی مدیریت بازرگانی
577 نشمیل پری زمین شناسی
578 یوسف آنشبار مدیریت صنعتی
579 زهرا خدائیان حقوق
580 زهرا بهرامی پیچاقچی روانشناسی
581 سحر مصباح زاده مهندسی اب وخاک
582 پیمان سلطانعلی زاده چوپلوجه زمین شناسی
583 شیرین ترانه جغرافیا
584 سیده سمیرا طباطبائی علوم تربیتی
585 پروین کمالی تک آغاج مدیریت جهانگردی
586 جلال رسول زاده علوم اجتماعی
589 سمایوسفی حقوق
590 آرمینه ملکیان راهنمایی ومشاوره
591 ویدا کریمی اخی جان  علوم تربیتی
592 آرزو سرمست گل حقوق
593 صحرا علیزاده هولاسو حقوق
594 سوسن تقی زاده جغرافیا
595 رضا محمد پوری کشاور روانشناسی
596 مهین پناهی ینگ اباد زبان وادبیات فارسی
597 رزگار بهرامی راد مدیریت صنعتی
598 علی دامنی مدیریت بازرگانی
599 رقیه مرتضی پور زیست شناسی
600 افشین مولودی زیست شناسی
601 حامد جلیلی زیست شناسی
602 افسانه حسن زاده کهل زیست شناسی
603 شیرکو خوش نمکه زیست شناسی
604 حسین رضاپور  حقوق
605 سهیلا بابائی محمود جق روانشناسی
606 شادی میکائیلی مستان اباد حقوق
607 مریم میرزائی کران حقوق
608 رقیه عاشقی یارعزیز مدیریت صنعتی
609 جمیل سرانی حقوق
610 روژین یاسن پرست حسابداری
611 رضا محمدی حقوق
612 فاطمه آقائی روانشناسی
613 احسان عزیزی زمین شناسی
614 هه ژار محمدی زمین شناسی
615 منیجه پاشائی زیست شناسی
616 هانیه نادریان باروق حقوق
617 صبا علیزاده چهار برج حقوق
618 رقیه نقیبی علوم تربیتی
619 فرانک صمدی مهندسی علوم کشاورزی
620 رقیه احمدیان حقوق
621 حمیده زیرک مهندسی کامپیوتر
622 صغری بی مثل الهیات
623 هاجر پورسلطان مدیریت بازرگانی
624 سحر قاسمیان کشاور مهندسی کامپیوتر
625 محمد عبادی علوم تربیتی
626 امین سلیمی روانشناسی
627 الهام محمودی آذر زمین شناسی
628 فرزانه اکبری حقوق
629 ولی الله تمجید قره قوینلو علوم اجتماعی
630 صابر پناهی زارنجی حسابداری
631 شبنم سهرابی مدیریت بازرگانی
632 خدیجه پور مصطفی اقدم مدیریت بازرگانی
633 آزاد شاه محمدیان مدیریت بازرگانی
634 سمیه فخرجانی حسابداری
635 مهناز  علیزاده صوری حقوق
636 سمیرا نعمتی قشلاق حسایداری
637 علی سلطان بیگی مدیریت بازرگانی
638 سمیه حسین زاده علوم تربیتی
639 ژیلا شیرزاده حسابداری
640 اسماء ابراهیمیان زیست شناسی
641 پرویز چوپانی آقابیگ مهندسی علوم کشاورزی
642 لطیفه علیزاده صوری حقوق
643 سمیه کمالی تک آغاج روانشناسی
644 افسانه حسینی کیا حسابداری
645 رامین نعمتی روانشناسی
646 ثوبیه پور کریم زیست شناسی
647 مجتبی مهتاب قره چا ل جغرافیا
648 بهروز سیفی بیگتولی مهندسی کشاورزی
649 مهناز محمودزاده الهیات
650 الهام اوجاقی اقبال علوم تربیتی
651 سیما اقائی زیست شناسی
652 مریم نجفی ظاهرکندی حسابداری
653 یعقوب نعمتی جغرافیا
654 خورشید شاهی سلیمان آباد علوم اجتماعی
655 فاطمه تیموری تابیه الهیات
656 سمیرا اکبری گوگ تپه الهیات
657 وحیده نصیری همپا حسایداری
658 زهرا کریمی هاچه سو حسابداری
659 فریبا محسنی پهلوان مهندسی منابع طبیعی
660 نسیبه محمدیان زیست شناسی
661 فرهاد حسین زاده زیست شناسی
662 فاطمه نعلبند قدیم آذر روانشناسی
663 نیلوفر صادقی روانشناسی
664 سپیده نصیرزاده حقوق
665 وحید شاهی اوزان سفلی مهندسی علوم کشاورزی
666 مریم شکر اللهی علوم تربیتی
667 سهیلا نادرپورتندرلو حقوق
668 فاطمه خادمی احمداباد مدیریت بازرگانی
669 هتاو کاکه سوری حقوق
670 فاطمه نادری راهنمایی ومشاوره
671 سمیرا میرزائی قراتپه زیست شناسی
672 شعله پور کریم زمین شناسی
673 نسرین قادری راد حسابداری
674 شبنم خالقی حسابداری
675 معصومه صادقی روانشناسی
بيشتر
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما