اعلام 90 کتاب IPTV دانشگاه پیام نور درسال95 عناوین 90کتاب تلویزیون تعاملی اینترنتی کارشده درسال95 اعلام شد: بارگذاری 90 عنوان محتوای کتاب تلویزیون تعاملی جهت بهره مندی دانشجویان از رسانه نوین اینترنتی درسال 95 به شرح ذیل انجام شده است: تاکنون بخش گروه کد درس نام درس نام استاد نام خانوادگی استاد مدیریت ،اقتصاد و حسابداری اقتصاد 1221196 اقتصاد خرد پروانه کمالی دهکردی علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی 1217035 اختلالات یادگیری زهرا کرمی باغطیفونی الهیات و علوم اسلامی حقوق 1223060 ادله اثبات دعوی مهدی یوسفی مدیریت،اقتصاد و حسابداری حسابداری 1214076 اصول حسابداری 3 محسن حسنی علوم پایه شیمی 1114078 اصول و تصفیه آب و پساب های صنعتی بهارک ایوبی علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی 1211005 اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده نیلا آخوندی الهیات و علوم اسلامی معارف 1233025_1233030 اندیشه اسلامی 2 عبدالحمید فلاح نژاد علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی 1217209 انسان از دیدگاه اسلام ابراهیم نیک صفت الهیات و علوم اسلامی الهیات 1220424_1220434 انقلاب اسلامی ایران حسن خودروان الهیات و علوم اسلامی معارف 1212300 آشنایی با دفاع مقدس فرهاد کاظمیان فر الهیات و علوم اسلامی حقوق 1223175 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حسن خسروی علوم پایه آمار 1117005 آمار استنباطی پرویز نصیری علوم پایه آمار 1117089 آمار و احتمالات مسعود یارمحمدی علوم پایه آمار 1117214 آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 1 مسعود یار محمدی علوم پایه آمار 1117004 آمارتوصیفی پرویز نصیری الهیات و علوم اسلامی حقوق 1223042 آیین دادرسی مدنی 2 مهدی یوسفی الهیات و علوم اسلامی حقوق 1223053 آیین دادرسی مدنی 3 مهدی یوسفی الهیات و علوم اسلامی الهیات 1233027_1220433 آیین زندگی (اخلاق کاربردی ) محمدرضا ضمیری الهیات و علوم اسلامی حقوق 1223048 پزشکی قانونی عبدالرزاق برزگز علوم پایه زیست شناسی 1112014 تالوفیتها میترا آرمان مدیریت ،اقتصاد و حسابداری اقتصاد 1221028 توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی پروانه کمالی دهکردی علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی 1211045 جامعه شناسی آموزش وپرورش کامران جباری علوم اجتماعی علوم اجتماعی 1222033 جامعه شناسی سیاسی سیده مطهره حسینی علوم پایه زیست شناسی 1112029 جانورشناسی 1 فرشته شامحمدی علوم پایه منابع طبیعی 1112157 جانورشناسی عمومی فرشته شامحمدی علوم اجتماعی علوم اجتماعی 1222035 جمعیت شناسی ایران مژده کیانی مدیریت،اقتصاد و حسابداری حسابداری 1214038 حسابداری صنعتی 1 محسن حسنی مدیریت،اقتصاد و حسابداری حسابداری 1214034 حسابداری صنعتی 3 محمد علی کریمی مدیریت،اقتصاد و حسابداری حسابداری 1214077 حسابرسی 1 محسن حسنی الهیات و علوم اسلامی حقوق 1223022 حقوق اساسی 1 حسن خسروی الهیات و علوم اسلامی حقوق 1223030 حقوق اساسی 2 حسن خسروی الهیات و علوم اسلامی حقوق 1223044 حقوق بین الملل خصوصی 1 مجتبی انصاریان الهیات و علوم اسلامی حقوق 1223025 حقوق بین الملل عمومی 1 مجتبی انصاریان الهیات و علوم اسلامی حقوق 1223056 حقوق تجارت 3 جلال سلطان احمدی الهیات و علوم اسلامی حقوق 1223062 حقوق تطبیقی محمدرضا ظفری الهیات و علوم اسلامی حقوق 1223034 حقوق جزای اختصاصی 1 محمدرضا ظفری الهیات و علوم اسلامی حقوق 1223050 حقوق جزای اختصاصی 3 محمدرضا ظفری الهیات و علوم اسلامی حقوق 1223039 حقوق مدنی 4 الزامات خارج از قراردادها جلال سلطان احمدی علوم پایه زیست شناسی 1112051 رشدونموگیاهی سیامک فلاحی علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی 1211365 روانشناسی تربیتی علی مصطفایی علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی 1217020 روانشناسی احساس وادراک محمود پناهی شهری علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی 1217216 روانشناسی تحولی 1 مهناز علی اکبری دهکردی علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی 1217046 روانشناسی رشد 1 مهناز علی اکبری علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی 1217258 روانشناسی سلامت مژگان آگاه هریس علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی 1217051 روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی محمد سعید مردوخی علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی روانشناسی هوش و استعداد نیلا آخوندی علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی 1217184 روانشناسی هوش و سنجش آن نیلا آخوندی علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی 1217053 روش های تغییر و اصلاح رفتار سیف اله آقاجانی علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی 1211007 روشها و فنون تدریس نازیلا خطیب زنجانی علوم پایه زیست شناسی 1112012 سیستماتیک گیاهی 1 عباس قلی پور علوم پایه شیمی 1114008 شیمی عمومی 1 محسن افتاده علوم پایه شیمی 1114020 شیمی آلی 3 قاسم رضانژاد بردجی فنی و مهندسی مهندسی مکانیک 1315015 علم مواد محمود فاضل نجف‌آبادی ادبیات وزبان های خارجه ادبیات فارسی 1213210 فارسی مجید سرمدی علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی 1211006 فلسفه آموزش وپرورش کامران جباری علوم پایه فیزیک 1113109 فیزیک پایه 1 امیر عباس صبوری علوم پایه زیست شناسی 1112023 فیزیولوژی جانوری 1 سهیلا ابراهیمی علوم پایه زیست شناسی 1112033 فیزیولوژی جانوری 2 سهیلا ابراهیمی الهیات و علوم اسلامی الهیات 1220293 قواعد فقه 1 اکرم عبدالله پور علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی 1211004 کاربرد آزمونهای روانی حسن امین پور فنی و مهندسی مهندسی کامپیوتر 1115012 کاربرد کامپیوتر در حسابداری محمد قلی‌پور مدیریت،اقتصاد و حسابداری حسابداری 1214036 مباحث جاری درحسابداری عارف باباپور الهیات و علوم اسلامی الهیات 1220288 متون فقه 1 محمد رضا آقاجانی قناد الهیات و علوم اسلامی الهیات 1220289 متون فقه 2 محمد حسین شعبانی الهیات و علوم اسلامی الهیات 1220292 متون فقه 4 اکرم عبدالله پور مدیریت ،اقتصاد و حسابداری مدیریت 121823 مدیریت رفتار سازمانی مجتبی رفیعی علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی 1211366 مقدمات روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی محمد هاشم رضایی علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی 1217259 نظریه ها و فنون مشاوره وروان درمانی نیلا آخوندی ادبیات و زبان های خارجه زبانشناسی و زبان های خارجی 1212174 زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت احسان احد مطلقی الهیات و علوم اسلامی حقوق 1223041 حقوق مدنی 5 خانواده محمدیار ارشدی علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی 1217240 آسیب شناسی روانی 2 محمد اورکی علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی 1217208 مباحث اساسی در روانشناسی 1 زیبا ایرانی برقی مدیریت،اقتصاد و حسابداری حسابداری 1214033 حسابرسی 2 عارف باباپور مدیریت،اقتصاد و حسابداری حسابداری 1214045 اصول حسابداری 2 اعظم پوریوسف مدیریت،اقتصاد و حسابداری حسابداری 1214110 حسابداری میانه 1 اعظم پوریوسف فنی و مهندسی مهندسی فناوری اطلاعات 1512001 مدیریت وکنترل پروژه های فناوری اطلاعات امیرهوشنگ تاج‌فر فنی و مهندسی علوم کامپیوتر 1511018 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی جعفر تنها علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی 1217060 آسیب شناسی روانی 1 مهدی دهستانی علوم پایه شیمی 1114012 شیمی آلی 2 قاسم رضانژاد بردجی علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی 1217215 فیزیولوژی اعصاب و غدد فرشته شامحمدی علوم پایه ریاضی 1111308 ریاضی عمومی 2 علی عبادیان علوم پایه ریاضی 1111411 ریاضیات مهندسی علی عبادیان علوم پایه ریاضی 1111321 معادلات دیفرانسیل علی عبادیان علوم اجتماعی علوم اجتماعی 1222037 جامعه شناسی انقلاب حسینعلی قجری فنی و مهندسی مهندسی کامپیوتر 1322005 تحلیل و طراحی سیستمها محمد قلی‌پور مدیریت،اقتصاد و حسابداری حسابداری 1214017 اصول حسابداری 1 محمد علی کریمی 1121053 دامپروری عمومی حامد محمدی علوم پایه شیمی 1114018 شیمی تجزیه 1 فرهنگ میزانی الهیات و علوم اسلامی حقوق 1223047 حقوق مدنی 6 عقودمعین قسمت (الف ) علی ناصحی علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی 1217094 روانشناسی اجتماعی منصوره نیکوگفتار عظیم
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما