بازدید دکتر عاشری از نحوه برگزاری امتحانات نیمسال دوم96-95 دکترعاشری ریاست محترم دانشگاه پیام نوراستان آذربایجان غربی از امتحانات نیمسال دوم 96-95 بازدید نمودند دکترعاشری  ریاست  محترم دانشگاه پیام نور استان آذربایجانغربی   از روند امتحانات نیمسال  دوم 96-95  دانشگاه پیام نور مرکزشاهین دژ بازدید بعمل اوردند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما