همراه داشتن کارت دانشجویی وکارت ورود به جلسه در امتحانات همراه داشتن کارت دانشجویی وکارت ورود به جلسه در امتحانات الزامی است . قابل توجه دانشجویان گرامی : خواهشمنداست درایام امتحانات حتما کارت دانشجویی و کارت ورود به جلسه (گزارش 428)به همراه داشته باشیددرغیر اینصورت از ورود به جلسه امتحانات ممانعت به عمل خواهد آمد لازم به ذکراست ورودی های جدید که هنوز کارت دانشجویی رادریافت ننموده اند مشمولین کارت المثنی دراسرع وقت به امور رایانه مراجعه فرمایند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما