اعلام زمان ثبت وقفل نمرات پیام نور در هرنیمسال تحصیلی زمان ثبت و قفل نمرات هرنیمسال تحصیلی توسط مرکز شاهین دژ و سازمان مرکزی اعلام شد.

1-     اساتید گرامی توجه داشته باشند از آنجایی که نمره دانشجو متشکل از بخش های(تستی ، تشریحی ، عملی ) می باشد ، چنانچه فقط یکی از بخش ها توسط استاد ، نمره ثبت نشود ؛ نمره نهایی دانشجو" اعلام نشده" می شود ونهایتا بعد از گذشت یک نیمسال غیبت ثبت می شود.فلذا خواهشمنداست جهت جلوگیری از تضییع حق دانشجو ، عدم وجود برگه تشریحی را به آموزش گزارش داده و یا درصورت عدم حضور دانشجو در بخش عملی کلاس،  نمره پایین یا حتی 0 برای نامبرده لحاظ گردد تا بالاخره سیستم برای او نمره نهایی ثبت نماید.

2  -( زمان قفل نمرات) :  حداکثر فرصت ثبت نمرات دروس پروژه، سمینار، تمرین دبیری، کارورزی، کارآموزی، عملیات صحرایی و کار در عرصه که مطابق آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد به تشخیص استاد، تکمیل فعالیت های آموزشی و پژوهشی آنها، به بیش از یک نیمسال تحصیلی زمان نیاز دارد، حداکثر تا پایان نیمسال بعد است و در این خصوص به شرح جدول زیر اقدام می شود.

                 حداکثر مهلت اعلام نمره:

-          درس ناتمام انتخاب شده در نیمسال اول          تا تاریخ 30 خرداد سال بعد

-          درس ناتمام انتخاب شده در نیمسال دوم          تا تاریخ 30 مهر سال بعد

-          درس ناتمام انتخاب شده در دوره تابستان        تا تاریخ پایان اسفند همان سال

پس از سپری شدن مهلت مذکور، به صورت خودکار سامانه گلستان نسبت به درج غیبت برای دانشجویان فاقد نمره عمل نموده و دانشجو ملزم به انتخاب مجدد درس می باشد.

نمرات دروس تشریحی باید ظرف مدت ده روز پس از برگزاری امتحان در سامانۀ گلستان ثبت شود. .مرکز سنجش و آزمون موظف است حداکثر تا 48 ساعت کاری پس از برگزاری امتحانات تستی نسبت به اعلام نمرات آنها در سامانه گلستان اقدام نماید.

آخرین مهلت اعتراض دانشجویان به سوالات تستی حداکثر 72 ساعت از اعلام نمره در سامانه گلستان یا پورتال مرکز سنجش و آزمون بوده و حداکثر ده روز پس از برگزاری این امتحانات این مرکز باید نسبت به بررسی اعتراضات و اعمال آن در سامانه گلستان اقدام نماید.

حداکثر هفت روز پس از اعلام نمرات تشریحی و عملی، دانشجو حق اعتراض به نمره در سامانه گلستان را دارد. مدرس مؤظف است پس از ثبت اعتراض حداکثر ظرف مدت هفت روز نسبت به بررسی آنها و درخواست های تجدید نظر ثبت شده دانشجویان در سامانۀ گلستان اقدام و نسبت به نهایی کردن نمرات تشریحی و عملی اقدام نماید و پاسخ دانشجو نیز در سامانه‌ی گلستان از طرف مدرس درج شود.

سامانه گلستان به نحوی تنظیم خواهد شد که در زمان قانونی اعتراض دانشجو و بررسی توسط استاد (حداکثر 14 روز کاری) امکان ثبت قفل آموزش از طرف مراکز و واحدها مقدور نباشد.

نمرات اعلام شده هر نیمسال برای تمامی مقاطع تحصیلی از طرف سازمان مرکزی به شرح زیر قفل نهایی سراسری می شود و پس از مهلت مقرر در جدول ذیل امکان تغییر هیچ نمره ای وجود ندارد.

-          مهلت اعمال قفل نهایی سراسری نمرات اعلام شده نیمسال اول از طرف سازمان مرکزی30 اردیبهشت ماه هر سال

-          مهلت اعمال قفل نهایی سراسری نمرات اعلام شده نیمسال دوم از طرف سازمان مرکزی20 مهر ماه هر سال

-          مهلت اعمال قفل نهایی سراسری نمرات اعلام شده دوره تابستان از طرف سازمان مرکزی30 آبان ماه هر سال

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما